Pagrindinis puslapis Lietuva Informacija apie prisipažinusius bendradarbiavus su sovietų specialiosiomis tarnybomis įslaptinta 75 metams

Informacija apie prisipažinusius bendradarbiavus su sovietų specialiosiomis tarnybomis įslaptinta 75 metams

Seimas priėmė Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pataisą (projektai Nr. XIIP-3061(2), kuria siekiama apsaugoti asmenų, kurie savanoriškai prisipažino slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, interesus. Už teisės akto pakeitimą balsavo 80 Seimo narių, prieš – 12, susilaikė 17 parlamentarų.

Įstatyme nutarta įtvirtinti, kad informacija apie prisipažinusius ir į įskaitą įrašytus asmenis įslaptinama 75 metams.

Projektą inicijavusi Vyriausybė siūlė prisipažinusius įslaptinti visam laikui, tačiau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pažymėjo, kad nei teisės aktai, nei kitų NATO valstybių praktika nenumato įslaptinimo neribotam laikui terminų.

„1990 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškime, kuriuo asmenys buvo raginami prisipažinti bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, buvo garantuojama, kad informacija apie šiuos asmenis niekada nebus oficialiai skelbiama“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte. Iki šiol buvo remiamasi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintais terminais: informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, įslaptinama 30 metų, informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ – 15 metų.

 

Rimas Rudaitis

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius