Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam. Žurnalistė Jūra Marija Baužytė (1931 – 2018)

In Memoriam. Žurnalistė Jūra Marija Baužytė (1931 – 2018)

In Memoriam. Žurnalistė Jūra Marija Baužytė (1931 – 2018)

Jūra Marija Baužytė – Štikelienė

www.kaunozurnalistai.lt

2018-ųjų ruduo vieną po kito Amžinybėn pakviečia žurnalistikos senjorus.

Spalio 24-ąją po ilgos ir sunkios ligos mirė puiki žodžio meistrė, profesionali žurnalistė, LŽS narė Jūra Marija Baužytė – Štikelienė.

Velionės palaikai palydėti tenai, kur ilsisi jos vyras, buvęs Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius Stasys Štikelis (1934-1999).

Baigė kolegė sunkų žemiškąjį gyvenimą, nes kelerius metus ji negalėjo pakilti iš ligos patalo. Savo mylimą seserį rūpestingai globojo žinoma LRT žurnalistė, daugybės dokumentinių filmų ,,Mūsų miesteliai“ autorė, Petro Babicko premijos laureatė Nijolė Baužytė, kuri šį savaitgalį rengė kūrybinį vakarą, skirtą savo gyvenimo aštuoniasdešimtmečiui. Kur džiaugsmas – ten ir liūdesys…

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba, kauniečiai plunksnos broliai ir sesės, pažinoję velionę LŽS narę Jūrą Baužytę, iš visos širdies užjaučia gedinčią jos seserį Nijolę Baužytę.

Jūra Marija Baužytė – Štikelienė (1933 m. sausio 13 d. Kuršėnuose, Šiaulių apskritis – 2018 m. spalio 24 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistė, publicistė.

1951 metais baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1956 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete žurnalistikos specialybę. 1956 m. „Valstiečių laikraščio“, 1957–1960 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ korespondentė. 1960–1992 m. „Tiesos“ korespondentė, skyriaus vedėja. Nuo 1992 m. įmonės Lietuvos geležinkeliai laikraščio „Geležinkelininkas“ korespondentė. Daugiausia rašė dorovinio auklėjimo klausimais. Rašinius spausdino įvairiuose leidiniuose. Kelerius metus vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos publicistikos sekcijai. 2008 metais J. M. Baužytė apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Autorė  parengė skyrių apie žuvusius 1991 m. sausio 13 d. prie Televizijos bokšto bei radijo ir televizijos pastatų, parašė keletą apybraižų knygai „Lietuva, 1991 m. sausio 13“. Redagavo buvusio LR Seimo pirmininko ir švietimo ministro Konstantino Šakenio prisiminimų dvitomį „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“.

2009 metais Jūra Marija Baužytė išleido esė knygą ,,Pavėlavę lieka stotyje. Neišsiųsti laiškai“ apie žurnalistiką gyvenime ir gyvenimą žurnalistikoje.

,,Neišsiųstuose laiškuose“ patyrusi žurnalistė apmąsto prabėgusias dienas ir dabartį, žvelgia į ateitį, vertina reiškinius, pokyčius nuo 1951 iki 2008 metų, aprėpdama daugelį gyvenimo sričių, kuriose jai teko ir iki šiol tenka dalyvauti. Prieš skaitytojų akis atsiveria mūsų šalies panorama nuo XX a. vidurio iki XXI a. pradžios.

,,Nuobodžioje mūsų literatūroje, blevyzgų ir keiksmažodžių tvane, ši knyga tviekste nutvieks skaitytojus gerumu ir švelnumu, gera ir spalvinga kalba,“- buvo rašoma  anotacijoje.

Buvo išleisti ir trys J. Baužytės publicistikos rinkiniai: „Išdalyta saulė“, „Žirgai lekia per rūką“, „Šviesa iš toli“. Po vyro Stasio Štikelio mirties Jūratė Marija sudarė bei parengė spaudai šio žurnalisto monografiją „Eterio šviesa“ (Lietuvos radijo istorija 1919–1940 m.), kuri 2001 metais buvo apdovanota V. Kudirkos premija, tai pat jo knygą „Lenkiuosi gimtinei“. Redagavo buvusio Nepriklausomos Lietuvos seimo pirmininko ir švietimo ministro K. Šakenio prisiminimų dvitomį „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“, kitas knygas.

http://www.kaunozurnalistai.lt/48221/