In memoriam. Vytautas Dovydaitis (1929-2022)

In memoriam. Vytautas Dovydaitis (1929-2022)

2022 gegužės 7 dieną, eidamas 94-uosius Kėdainių ligoninėje užgeso žymus Lietuvos agronomijos habilituotas mokslų daktaras – Vytautas Dovydaitis (1929-09-05- 2022-05-07). Velionis V. Dovydaitis, buvo vasario 16-osios klubo narys, profesoriaus – 1918 metų vasario-16-osiso Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataro, politinio kalinio ir tremtinio, bažnyčios kankinio  Prano Dovydaičio krikštasūnis. 

Habil. m. dr. Vytautas Dovydaitis  gimė 1929 metų rugsėjo 5 dieną, Tabariškių kaime, Garliavos valsčiuje, Kauno rajone, ūkininko Juozo Dovydaičio šeimoje. Deja, dėl mamos  ligos,  kūdikis liko našlaitis, jį užaugino pamotė, kuri jam buvo kaip tikra mama,  kartu užaugo broliai, Kazimieras – Algirdas, Rimantas.  Tėtis Juozas, 1945 m. „minint gegužio“ šventes, girto rusų karininko nušautas Kaune. 

Velionis Vytautas Dovydaitis  – 1953 m.  baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, (dabartinė VDU Žemės ūkio akademija).

Dirbo:
1953 m. –  1956 m. Lietuvos Žemdirbystės instituto Dotnuvos bandymų stotyje, 

1956 m. –  1999 m. Lietuvos Žemdirbystės institute.

Mokslinio darbo kryptis – ankštinių javų ir vienmečių žolių agrotechnika.

Paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje, daug prisidėjo įamžinant krikštatėvio prof. Pr. Dovydaičio ir visos Dovydaičių giminės atminimą. 

Parašytos knygos:

Vienmetės pašarinės žolės (1960 m.), Ankštinių-varpinių kultūriniai mišiniai (1966 m.), Ankštinių javų sėklininkystė (su kt., 1981 m.), Žirnių auginimas (1984 m., Javai (su kt., 1985 m., Baltymingi pašarai (1988 m.), Baltymingi pašariniai augalai (monografija, 1992 m.), Vytautas Dovydaitis: bibliografija. Akademija (Kėdainių raj.): Lietuvos žemdirbystės institutas, 2005 m. ISBN 9955-650-03-6

Tebus Gerb.  habil. dr. Vytautui Dovydaičiui lengva tėviškės žemelė, kurią jis tyrinėjo ir taip mylėjo…

Reiškiame užuojautą sūnui klubo nariui inžinieriui Arūnui su šeima, broliui Kazimierui – Algirdui (Algiui), broliui  buriuotojui – kapitonui Rimantui (Romui) su šeimomis,  visiems artimiesiems ir pažinojusiems. 

Atsisveikinimas:
Su žemiškais palaikais:

2022-05-09 – pirmadienį

Kėdainių krematoriume esančioje šarvojimo salėje – 15.30 val. – 16.30 val., adresu: Metalistų g. 3,  Kėdainiai

***

2022-05-10 – antradienį

Palaikai urnoje pašarvoti bus adresu: Gėlių g. 108, Tabariškiai, Kauno r. (šalia Ringaudų)
prie Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios, esančioje salėje.
 Lankymas:  8.30 val. – 11.50 val. 

Gedulingos laidotuvių Šv. Mišios:

2022-05-10 – antradienį
12.00 val. Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje. 

Laidotuvės:
2022-05-10 – antradienį

13.00 val. amžinojo poilsio velionis atguls Tabariškių km. kapinėse, pagal  paskutinę velionio valią, šalia savo šeimos moterų – tikrosios mamos ir mylimos žmonos.

Giminės, bendraminčiai.