Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam. Vilhelm Haase (1956 – 2021)

In Memoriam. Vilhelm Haase (1956 – 2021)

In Memoriam. Vilhelm Haase (1956 – 2021)

Vilhelm Haase

Edgaras Pilypaitis, TS-LKD Šakių skyriaus pirmininkas

Po sunkios ligos mirė Šakių rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Šakių filialo vadovas, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, aktyvus Šakių evangelikų liuteronų parapijos tarybos narys, aktyvus visuomenės veikėjas Vilhelm Haase.

Nesuklysiu pasakydamas, kad retas rajono gyventojas, besidomintis politika ar žemės ūkiu, būtų nepažinojęs, negirdėjęs ar nebendravęs su Vilhelmu. Jo tiesi, kiek stoiška laikysena iš karto atkreipdavo dėmesį ir priversdavo suprasti, kad tai tvirtų, gal net bekompromisinių pažiūrų asmenybė, aiškiai formavusi ir dėsčiusi idėjas ir klausimus visose jo veiklos srityse. Tai paveldėta iš tremtinių, kurių šeimoje Vilhelmas gimė tolimajame Krasnojarsko krašte, Nazarovo rajone, Altato kaime.

1957 m. tėvai su dviem mažamečiais vaikais sugrįžo į Lietuvą. Pirmieji keleri gyvenimo metai prabėgo Jurbarke, vėliau įsikūrė Šakių rajone, Gelgaudiškyje. Ten buvę tremtiniai gavo darbo melioracijos įmonėje. Čia prabėgo vaikystė ir mokyklos metai.

1974 m. baigė vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą. 1980 m. baigė šią aukštąją mokyklą ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. 1979 m. pradėjo dirbti Šakių melioracijos ir statybos montavimo valdyboje techniku, o 1985 m. paskirtas Šakių melioracijos ir eksplotavimo valdybos Projektavimo skyriaus viršininku. 1999 m. paskirtas Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju. Nuo 2002 metų iki 2019 metų dirbo Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Plati buvo ir jo, kaip visuomenės veikėjo, darbų apimtis, bet didžiausią dėmesį ir savo laiką jis skyrė politinių kalinių ir tremtinių veiklai, jos sklaidai. Nuo 1995-ųjų metų iki 2007-ųjų metų buvo šios organizacijos atstovu Šakių rajono savivaldybės taryboje. Savo principų ir požiūrio jis niekada neišdavė ir iki pat šių dienų vadovavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Sąjungos Šakių skyriui. 2019 metų rinkimuose į Šakių savivaldybės tarybą Vilhelm Haase gavo rinkėjų pasitikėjimo mandatą, vadovavo Ūkio ir verslo komitetui.

Visada buvo ramstis savo žmonai, Seimo narei Irenai Haase, autoritetas vaikams. Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, draugams ir bendražygiams. Tegul šviesi ramybė apgaubia Amžinojo Tėvo namuose.

***

Atsisveikinti su V.Haase galima Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje (V. Kudirkos g. 17, Šakiai) nuo 9 iki 21 val. Urna su velionio palaikais į Jurbarko evangelikų liuteronų kapines bus išnešama trečiadienį 14.00 val.