Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Valentas Šiaudinis (1930 04 21–2021 11 29)

In memoriam. Valentas Šiaudinis (1930 04 21–2021 11 29)

In memoriam. Valentas Šiaudinis (1930 04 21–2021 11 29)

 

Valentas Šiaudinis gimė 1930 m. balandžio 21 d. Augutiškėje (Šiaudinių kaime), Ignalinos rajone, Paringio parapijoje. Būdamas dešimties metų neteko tėvų (tėvą ištrėmė į Sibirą, mama, bijodama tremties, savu noru paliko šį pasaulį). Augo giminių prižiūrimas.

1950 m. Vilniuje baigė vidurinę mokyklą. Iškart po baigimo pradėjo dirbti matematikos mokytoju Ignalinos r. kaimuose (Kiniūnuose, Ceikiniuose, Mielagėnuose), 1972 m. persikėlė į Panevėžį, 1987 m. persikėlęs į Vilnių iki 2002 m. dirbo 9-ojoje vidurinėje mokykloje.

1957 m. su Paulina Bernadišiūte sukūrė šeimą ir susilaukė dviejų vaikų (sūnaus Gintaro ir dukters Ritos).

1964 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo specialybę.

1994 m. jam buvo suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacija. Matematikos olimpiadoms paruošė daugelį mokinių, iš kurių nemaža dalis užėmė aukščiausias prizines vietas.

Didžiąją savo laiko dalį skyrė domėjimuisi istorija bei parašė daug straipsnių apie lietuviškas mokyklas, lenkų okupacijos periodą, Ignalinos krašto istoriją ir kt., kurių daugumą išspausdino „Voruta“.

Parašė ir išleido knygas: „Paringio krašto praeitis“ (1997), „Nuo arklo – prie ginklo“ (2008) ir „Augutiškė arba Šiaudiniai“ (2008), „Lietuvos mokytojų seminarijos ir institutai 1775–1915 m.“ (2011), „Kaimo mokyklų uždarinėjimo metas. Linkmenų seniūnija“ (2014), „Kiniūnų septynmetė mokykla“ (2020).

Šiaudinis 1997 m. buvo apdovanotas „Lietuvos mokyklai 600 metų“ medaliu, o 2012 m. jam įteikta Stanislovo Rapolionio premija.

Mirė 2021 m. lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse (8A sektorius, 17 eilė, 5 kapas). Kapą žymi juodo šlifuoto akmens paminklinė kompozicija su kryžiumi ir atversta knyga.

Gediminas Šiaudinis, vaikaitis