Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Valdas Faustas Kuzelis (1936-2020)

In memoriam. Valdas Faustas Kuzelis (1936-2020)

In memoriam. Valdas Faustas Kuzelis (1936-2020)

Valdas Faustas Kuzelis

Virginija Giedraitytė, Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, www.voruta.lt

Netektis… Praėjusiems metams skaičiuojant paskutines dienas amžinybėn išėjo Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos kūrėjas, ilgametis jos vadovas, mokytojas Valdas Faustas Kuzelis.

                      Valdas Faustas Kuzelis beveik visą gyvenimą paskyrė pedagoginiam darbui, lietuvybės puoselėjimui, tai darė su nuoširdžiu atsidavimu ir atkaklumu. 1960 m., baigęs studijas tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, atvyko dirbti matematikos mokytoju į Maišiagalos trikalbę mokyklą, kurioje tuo metu buvo vos viena lietuviška klasė. Mokytojo pastangomis lietuviškos klasės gausėjo, o lietuviškos mokyklos vizija vis ryškėjo. Pastaroji įgyvendinta Lietuvai atkūrus nepriklausomybę: 1992 m. lietuviškos klasės atskirtos nuo daugiakalbės mokyklos ir buvusiame dvaro rūmų pastate įkurta lietuviška vidurinė mokykla, o jos vadovu paskirtas Valdas Faustas Kuzelis. Jam vadovaujant 1996 m. mokyklai suteiktas garbingas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vardas. Nuo pat lietuviškos mokyklos įkūrimo pradžios didžiausiu vadovo, o drauge ir visos bendruomenės rūpesčiu tapo tinkamų ugdymosi sąlygų užtikrinimas. Po daugybės pastangų 2008 m. pradėtos naujo mokyklos pastato statybos.

                      Net ir nebedirbdamas mokykloje (direktoriaus pareigas ėjo iki 2006 m., o iki 2013 m. dirbo matematikos mokytoju) Valdas Faustas Kuzelis nuolat ją prisimindavo, rūpinosi, domėjosi, stengėsi padėti. Paskutinis pokalbis telefonu, šiek tiek apie gyvenimą, o daugiausiai, kaip visuomet, apie mokyklą, jos mokinius ir mokytojus įvyko visai neseniai, baigiantis spaliui. Be menkiausios nuojautos, kad jis paskutinis… Atmintyje išliks ir greta rūpesčio mokykla visuomet buvęs rūpestis lietuvybės puoselėjimu. Valdą Faustą Kuzelį prisimename žvelgdami į jo pastangomis mokyklos kiemelyje 2013 m. pastatytą paminklinį akmenį Maišiagaloje kunigavusiam Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui kun. Alfonsui Petruliui atminti, 2014 m. jo rūpesčiu paminkliniais akmenimis greta mokyklos įamžintas humanisto Mykolo Lietuvio ir Lietuvos valdovo Algirdo atminimas. 2017 m., greta dar 1989 m. dvaro rūmų parkelyje Nepriklausomybės dienos proga pasodinto ąžuolo, Valdo Fausto Kuzelio iniciatyva įrengta atminimo lentelė „Laisvės medis“, surengta jos atidengimo ceremonija. Iš pastarosios ir ši, viena paskutinių mūsų gimnazijos foto kadrų archyve, Valdo Fausto Kuzelio nuotraukų…

                      Netekties akimirką sunku surasti tinkamus žodžius ir savo jausmams išsakyti, ir praradusiems paguosti… Tačiau visuomet prisiminsime šviesų, atsidavusį, kupiną planų ir idėjų mokytoją bei vadovą Valdą Faustą Kuzelį…