Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ tribunolo pirmininkas, advokatas Vytautas Zabiela (1930-2019)

In memoriam. Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ tribunolo pirmininkas, advokatas Vytautas Zabiela (1930-2019)

In memoriam. Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ tribunolo pirmininkas, advokatas  Vytautas Zabiela (1930-2019)

Advokatas Vytautas Zabiela

www.voruta.lt

Lapkričio 1 dieną mirė įžymus teisininkas, advokatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Seimo (2003-2004) narys, Visuomeninio tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas,“ įvykusio Vilniuje 2000 metais tribunolo pirmininkas VYTAUTAS ZABIELA.

Tribunolo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje buvo pabrėžta, kad komunistinių rėžimų komunistinės partijos yra nusikalstamos represinės organizacijos. Nusikalstamos todėl, kad vadovavosi nusikalstama komunistine doktrina, tiesiogiai vykdė nusikalstamus veiksmus žmoniškumui. Pagal pasaulinę statistika priskaičiuojama beveik 100 milijonų komunizmo aukų.

Velionis ypač akcentavo kolaboravimo sąvokos turinį, įtraukdamas marionetinės vyriausybės centrinės ir vietinės valdžios pareigūnus, valdininkus ir tarnautojus, prievarta vertusius piliečius paklusti okupantų politinei valiai. Kolaboravimą skirstė į tris aspektus: teisinį, politinį ir moralinį.

Lietuvos visuomeninės patriotinės organizacijos prieš 4 metus Lietuvos Respublikos Seime organizavo konferenciją „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, kurios rezoliucijoje buvo pabrėžta, kad Lietuvos komunistų partija 1940-1941 ir 1944-1991 metais būtų vertinama kaip Lietuvos gyventojų genocido organizatorė ir vykdytoja, nusikalstama, represinė organizacija.

Velionis iki pat savo mirties tikėjo, kad Lietuvos komunistų partija kaip nusikalstama represinė organizacija bus įvertinta LR Įstatymu.

Vytautas Zabiela buvo Advokato garbės ženklo kavalierius, praėjusiais metais paminėjęs 60-ies metų profesinį jubiliejų. Lietuvos advokatų bendruomenės atmintyje V. Zabiela išliks kaip tikros profesinės riterystės ir per ilgus savo karjeros metus pelnyto žmonių palankumo pavyzdys.

LLKS valdyba nuoširdžiai užjaučia velionio šeima ir artimuosius, linkėdama velioniui amžinosios, o artimiesiems dvasinės ramybės.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga