Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Spaudos bendradarbė ir mecenatė, skautijos veikėja Stefa Gedgaudienė

In memoriam. Spaudos bendradarbė ir mecenatė, skautijos veikėja Stefa Gedgaudienė

In memoriam. Spaudos bendradarbė ir mecenatė, skautijos veikėja Stefa Gedgaudienė

lzs.lt

Liepos 28 dieną JAV Floridos valstijoje eidama 94-uosius metus mirė skautų veikėja, lietuviškos spaudos bendradarbė, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo žmona Stefa Gedgaudienė.

 

Apie mirtį Lietuvos žurnalistų sąjungai pranešė velionės brolis Liudas, paskutiniuosius kelerius metus su savo šeima globojęs ir rūpinęsis Stefa Gedgaudiene Floridoje.

 

S. Gedgaudienė (Juodvalkytė) gimė 1927 metų sausio 5 d. Skaudvilėje, Tauragės apskrityje. Mokėsi Zarasų gimnazijoje. 1947 metais Miunchene baigė lietuvių gimnazijos pirmąją laidą. Studijavo UNRRA (angl. sutr. United Nations Reliefand Rehabilitation Administration) universitete. 1949 metais kartu su Čiurlionio ansambliu persikėlė į Klivlendą, JAV. Įmonėje dirbo braižytoja, o vakarais mokėsi Klivlendo, Western Reserve universitete ir Dailės institute. S. Gedgaudienė buvo lietuvių sporto klubo „Žaibas“ narė, aktyviai dalyvavo Čiurlionio ansamblio meninėje kultūrinėje veikloje.

 

1961 metais ištekėjusi už žurnalisto ir redaktoriaus V. Gedgaudo S. Juodvalkytė-Gedgaudienė dar aktyviau įsitraukė į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. 1964-1967 metais Klivlende su vyru turėjo meno galeriją „Gallery International“, kurioje buvo rengiamos dailininkų A. Dargio, V. Igno, V. K. Jonyno, V. Kasiulio, A. Mončio, V. Petravičiaus, V. Rato, V. Raulinaičio, J. Rimšos ir kitų parodos. Nuo 1975 iki 1991 metų S. Gedgaudienė dirbo „Dirvos“ redakcijoje, padėjo „Vilties“ leidyklai.

Stefa  Gedgaudienė

Tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje su S. Gedgaudienės vardu pirmiausia siejamas skautų judėjimas. Į LSS ji įstojo 1939 metais besimokydama Zarasų gimnazijoje. Vyresniosios skautės įžodį davė 1945 m. Miunchene, nuo 1949 m. buvo skautų vadovė. Per visą skautavimo laikotarpį nuolat turėjo daug pareigų – vadovės, lektorės, instruktorės, nuo skiltininkės iki tuntininkės, nuo puošimų vadovės iki stovyklos viršininkės. 1985-1990 metais buvo LSS vyriausioji skautininkė, 1991-1993 – LSS tarybos narė.

 

1988-aisais S. Gedgaudienė užmezgė ryšius su Lietuvoje besidominčiais skautybe. 1989 metais ji buvo viena iš Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo iniciatorių. Tais pačiais metais Stefos Gedgaudienės rūpesčiu į Lietuvą iš JAV buvo atsiųstos o pirmosios uniformos skautams.

S. Gedgaudienė 1997 metais žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo 85-erių metų jubiliejaus proga įsteigė V. Gedgaudo žurnalistikos premiją, skirdama savo asmenines lėšas premijų fondui. Puoselėdama savo gyvenimo žmogaus – Vytauto Gedgaudo – vertybes Stefa siekė, kad ši prestižinė Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos premija būtų paskata Lietuvos žurnalistams palaikyti profesinės pareigos ir etikos principus.

Gero vėjo, Stefa…

2000 metais Stefa savo ir šeimos bičiulių pastangomis įsteigė Vytauto Gedgaudo vardo stipendiją Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentams. Beveik per du dešimtmečius iškilaus žurnalisto ir redaktoriaus vardo stipendija buvo skirta arti pusšimčio būsimųjų žurnalistų. Šiandien dauguma V. Gedgaudo stipendiatų – jau yra žinomi žurnalistai, literatai, jaunieji mokslininkai.

Lietuvos žurnalistų sąjunga, vertindama didžiulį asmeninį indėlį skatinant kokybišką ir profesionalią žurnalistiką, taip pat pastangas ugdyti būsimuosius žurnalistikos profesionalus, 2006 metais S. Gedgaudienę apdovanojo pirmuoju LŽS medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Lietuvos žurnalistų sąjunga gedi dėl S. Gedgaudienės mirties ir nuoširdžiai užjaučia brolio Liudo šeimą, artimuosius, bičiulius Lietuvoje ir išeivijoje.

 

V. Gedgaudo kūrybinio palikimo tyrinėtoja Vilniaus universiteto doc. dr. Jolanta Mažylė informavo, kad S. Gedgaudienė amžinojo poilsio sugrįš į Lietuvą. Ji bus palaidota šalia savo vyro Vytauto Gedgaudo Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Apie laidotuves visuomenei bus pranešta atskirai.

Naujienos iš interneto