Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Regina Gytė Firantaitė- Narušienė (1936-2022)

In memoriam. Regina Gytė Firantaitė- Narušienė (1936-2022)

In memoriam. Regina Gytė Firantaitė- Narušienė (1936-2022)

Regina Gytė Firantaitė- Narušienė. Seimo kanceliarijos archyvo nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

www.voruta.lt

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokatės, buvusios Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės, Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos narės, mecenatės, visuomenininkės Reginos Gytės Narušienės mirties.

„Netekome vienos garsiausių ir aktyviausių užsienio lietuvių. Nors iš Lietuvos pasitraukė dar būdama vaikas, p. Regina visur ir visada puoselėjo lietuviškumą ir lietuvių kalbą, būrė draugėn pasaulio lietuvius, o savo veiklą paskyrė Lietuvos labui. Atkūrus nepriklausomybę ypač naudinga buvo jos politinė, teisinė ir visuomeninė pagalba. Nuoširdžiai užjaučiu R. G. Narušienės šeimą, artimuosius, bendražygius ir visus pažinojusius šią puikią ir Lietuvai atsidavusią asmenybę“, – užuojautoje sako V. Čmilytė-Nielsen.

Be kitų garbingų apdovanojimų, 1998 m. R. G. Narušienei įteiktas Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius.

Artėjant antrajai rusų okupacijai šeima iš Lietuvos pasitraukė į Vakarus. Pradinę mokyklą baigė Augsburge, Vokietijoje, gimnaziją – Čikagoje. 1949 m. su tėvais atvyko į JAV, 1957 m. baigė politikos mokslus Ilinojaus universitete. 1960 m. teisės daktarė.

Nuo 1961 m. advokatų bendrovės „Narušis and Narušis“ advokatė, bendrasavininkė.[1] 1968–1975 m. McHenry apygardos (Ilinojaus valstija) nepilnamečių reikalų skyriaus prokurorė.

1988–2000 m. Rokfordo vyskupijos fondo tarybos pirmininkė. 1990–1991 m. Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininkė. 1991 m. su kitais įkūrė Amerikos lietuvių teisininkų draugiją, kartu su vyru B. V. Narušiu 1992 m. ir 1996 m. Vilniuje inicijavo I ir II pasaulio lietuvių teisininkų kongresus. 1993–1994 m. lietuvių tautinių šokių festivalio korporacijos pirmininkė. 2000 m. su kitais įsteigė Valdovų rūmų paramos fondą.

Nuo 1990 m. JAV lietuvių bendruomenės veikėja, 1990–1991 m. Vaukegano apylinkės pirmininkė, 1992–1994 m. Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė, 1994–2000 m. pirmininkė. 2000–2006 m. JAV lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo pirmininkė. 1995–2002 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo narė, nuo 2006 m. rugpjūčio 7 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė. [2]

lrs.lt ir lt.wikipedia.org informacija