In memoriam. Prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick (1936-2023)

In memoriam. Prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick (1936-2023)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad vasario 26 dieną, eidamas aštuoniasdešimt septintuosius metus,  po sunkios ilgos ligos mirė žinomas prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick.

Rokas Flick gimė 1936 metų rugpjūčio 16 dieną Veisiejuose  Liaukonių šeimoje ir iki 1989 metų vadinosi Roku Alvydu Liaukoniu, bet vėliau, pasukęs literatūros link ir  nusprendęs rašyti knygas apie Mažąją Lietuvą ir jos žmones, pasirinko motinos pavardę.

     Rokas Flick, kurį pažinojome kaip nenuilstantį žodžio riterį, gerbusį savo kraštą ir rašiusį apie jį, per savo gyvenimą tiek daug nuveikė, kad atrodo, jo darbai net nebesutelpa į vieno žmogaus gyvenimą. Kaip Liaukonis būsimasis rašytojas baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, vėliau archeologijos mokslus Vilniaus universitete, dar vėliau studijavo ekonomiką ir socialinius mokslus, bet ypač daug nuveikė dujofikavimo srityje. Apsigynęs kelias disertacijas,  tapo habilituotu socialinių mokslų daktaru, vėliau, dėstydamas Vilniaus inžinieriniame statybos institute,  – profesoriumi, o pirmojoje Lietuvos Respublikos vyriausybėje, eidamas energetikos ministro pavaduotojo pareigas, rūpinosi nacionalinės energijos ir efektyvumo didinimu. Tęsė darbus ir kaip mokslų akademijos narys.

     Nemažiau Rokas Flick nuveikė ir literatūros srityje. Romanai „Šiaurės Sachara“ (Tyto alba, 2010), „Paskutinis traukinys“  (Alma littera, 2012), „Emma, pastoriaus duktė“ (Alma littera, 2014)   „Išlikęs karo verpetuose“ (Alma littera, 2018), „Kur upė Šyša teka“ (Tyto alba, 2022) ir kiti sulaukė ne vieno leidimo, įrašyti į CD diskus, yra laukiami skaitytojų, bibliotekose prie jų driekiasi eilės, nes rašytojas su meile, jautriai vaizdavo Rytų Prūsijos emigrantų dalią, nagrinėjo bendražmogiškas temas. Už savo kūrybą  2014 metais buvo apdovanotas I. Simonaitytės premija.

            Rokas Flick niekada nesididžiavo, mokėjo nepaprastai maloniai bendrauti, įsiklausyti į pašnekovą. Sulaukęs skaitytojų pripažinimo, šitiek darbų nuveikęs, visada noriai dalyvaudavo visuose Klaipėdos rašytojų renginiuose, su visais dalijosi savo išmintimi. Praradome tikrą žodžio darbininką, visada kantriai ieškojusį tikroviškos medžiagos savo romanams, niekada nepuldavusį į ginčus, bet gynusį savo tiesą plunksna, nepadėjusį jos iki paskutinės dienos.

          Visi kolegos, o ypač Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai, liūdėdami bei dėkodami likimui už bendrą kelią su Roku Flick, jautriu ir puikiu žmogumi, nuoširdžiai užjaučia Velionio žmoną Reginą Arbačiauskaitę, sūnų ir dukrą bei kitus artimuosius ir bičiulius.

         Atsisveikinimas su rašytoju Roku Flick  – Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios koplyčioje vasario 28 d.  nuo 8.45 iki 13 val.  Urna išnešama 13 val. Šv. Mišios bus laikomos šios bažnyčios koplyčioje vasario 28 d. 8.45 val.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.