Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Poetas, vertėjas, prozininkas Vytautas Karalius (1931 – 2019)

In memoriam. Poetas, vertėjas, prozininkas Vytautas Karalius (1931 – 2019)

In memoriam. Poetas, vertėjas, prozininkas Vytautas Karalius (1931 – 2019)

Vytautas Karalius. Bernardo Aleknavičiaus nuotr.

www.voruta.lt

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. gegužės 15 d. mirė poetas, prozininkas, vertėjas Vytautas Karalius.

Vytautas Karalius gimė 1931 m. balandžio 15 d. Klaipėdoje. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), 1954–1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1966 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Išleido penkis eilėraščių rinkinius (Šviesa ir akys (1960), Ugnies estafetė (1964), Tylos veidrodis (1972), Rašo saulė šešėlius (1982), Aureolės ir kepurės (1980). Vytautas Karalius atnaujino lietuvių aforistiškos žanrą išleisdamas rinkinius Žolė Trojos arkliui (1984), Pusantro sparno (1985), Nulis kilpoje (1996), Po saulės dėme (2016); keletas jų išleista rusų ir vokiečių k. (V. Karaliaus vertimas).
Išvertė P. Celano, A. Gustas, H.M. Enzensbergerio, P. Nerudos eilėraščių, W. Schmiedo eilėraščių rinkinį Vyno diena ąsočiuose, M. Krügerio eilėraščių rinkinį Keistas grožis tylos (abi 2002), R. Kurze`s poezijos rinktinę Moneta visomis kalbomis (2003), F. Dürrenmatto dramą Frankas V. (past. 1969). Sudarė Rytų Vokietijos poezijos vertimų antologiją Veidai ir rankos (1984).

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, Vilnius), 10-oje salėje. Atsisveikinimas – gegužės 17 d. (penktadienį) nuo 12 val. iki 13 val., gegužės 18 d. (šeštadienį) nuo 10 val. iki 12 val. Urna su velionio palaikais bus laidojama Klaipėdos rajone.

Lietuvos rašytojų sąjunga