Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam: netekome Arnoldo Aleksandravičiaus

In memoriam: netekome Arnoldo Aleksandravičiaus

In memoriam: netekome Arnoldo Aleksandravičiaus

2021 m. sausio 20 d. Lietuvos žurnalistų draugija neteko savo nario – kauniečio žurnalisto Arnoldo Aleksandravičiaus.

A. Aleksandravičius (1963-2021) buvo ilgametis Lietuvos žurnalistų draugijos narys, priklausė LŽD Centro valdybai, ilgus metus darbavosi laikraštyje „Ūkininko patarėjas”.

2016 m. jam buvo įteiktas 2015-tų metų aukščiausias LŽD apdovanojimas už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

A. Aleksandravičius gimė 1963 m. Kaune, tarnautojų šeimoje. Mama – buhalterė, tėvas – statybų instruktorius. Brolis Eismutis Bernardas – skulptorius. Jo šeimą skaudžiai palietė sovietų okupacija: tremtyje Sibire mirė seneliai ir jų kapas nežinomas, 24-erių tesulaukęs žuvo dėdė Juozas Bacevičius-Briedis, „Tauro“ apygardos partizanas, kiti artimieji buvo išblaškyti po pasaulį.

Baigęs 15-ąją vidurinę mokyklą A. Aleksandravičius studijavo Kauno politechnikos instituto (dabar Technologijos universitetas) Elektrotechnikos fakultete. Dirbo Kauno centriniame pašte ryšių operatoriumi.

Jis buvo ilgametis Lietuvos Sąjūdžio leidinio „Kauno aidas“ bendradarbis, rašė straipsnius laikraščiams „XXI amžius“ ir „Kauno laikas“ – šiame leidinyje 1992-1994 m. dirbo korespondentu. Paskui perėjo į laikraštį „Ūkininko patarėjas“, vadovavo informacijos skyriui.

A. Aleksandravičius reiškėsi ir grožinėje kūryboje: rašė apsakymus, apysakas, pjeses. 1991 m. laimėjo premiją Kazio Almeno paskelbtame istorinės apysakos konkurse.

Lietuvos žurnalistų draugija reiškia nuoširdžią užuojautą A. Aleksandravičiaus artimiesiems.

LŽD inf.