Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam. LEU alumnė, ilgametė prorektorė Valerija Aurylienė

In Memoriam. LEU alumnė, ilgametė prorektorė Valerija Aurylienė

In Memoriam. LEU alumnė, ilgametė prorektorė Valerija  Aurylienė

www.voruta.lt

Rudens variu besidengiant beržams, tyliu spalio taku eidama 92-sius metus, palikdama mums negęstamą gerumo ir vilties šviesą, Amžinybėn iškeliavo ilgametė Vilniaus pedagoginio instituto (Lietuvos edukologijos universiteto) prorektorė Valerija Aurylienė (Tamoševičiūtė).

Valerija Tamoševičiūtė gimė 1927 m. birželio 14 d. Rokiškio raj. Obelių valsčiaus Kriaunėnų km. valstiečių šeimoje. Mokslus pradėjo 1936 m. Kriaunėnų pradžios mokykloje, 1942-47 m. mokėsi Rokiškio II-joje gimnazijoje. 1947 m. įstojo į Vilniaus universiteto lietuvių kalbos specialybę. 1949 m. dėl šeimyninių aplinkybių nutraukė studijas ir pradėjo dirbti Rokiškio I-je vidurinėje mokykloje, 1950-52 m. skiriama šios mokyklos direktore. 1951 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinio skyriaus lietuvių k. ir literatūros specialybę, po metų perėjo studijuoti dieniniame skyriuje. 1952 m. sukūrė šeimą, ištekėdama už lituanisto Vinco Aurylos. Baigusi studijas, nuo 1954 m. rudens pradėjo darbą lietuvių kalbos katedros asistentės pareigose. 1954 m. buvo išrinkta į VPI Tarybą. Nuo 1962 m. lapkričio 22 d. skiriama VPI neakivaizdinio mokymo reikalų prorektore, kur išdirbo net 25-rius metus – iki 1987 m. rugpjūčio 31 d. Po to, V. Aurylienė perėjo dirbti į Pedagogikos katedrą vyr. dėstytojos, vėliau docentės pareigoms. Į užtarnautą poilsį Valerija Aurylienė buvo išleista 1994 m. rugpjūčio 24 d.

                      Dirbdama pedagoginiame institute, vėliau pedagoginiame universitete atsakingą administracinį darbą, V. Aurylienė taip pat sėkmingai vadovavo studentų pedagoginei praktikai, skaitė pedagogikos istorijos paskaitas, palaikė ryšius su mokytojais, skaitė pranešimus metodinėse dėstytojų ir mokytojų konferencijose, įvairiuose Instituto mokslo dienų renginiuose. Visi buvę kolegos prisimena Valeriją, kaip labai jautrią, nuoširdžiai šiltą, pareigingą ir atsakingai į savo darbą žiūrinčią asmenybę.

Reikšdami gilią užuojautą velionės artimiesiems ir kolegoms dėl netekties, tikime, kad prorektorės docentės Valerijos Aurylienės šviesus prisiminimas ilgam išliks jos artimųjų, bendražygių, jos buvusių studentų ir visų ją pažinojusių atmintyje.

Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugijos bendruomenė