Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam dmj. mjr. Justinas Narijauskas

In memoriam dmj. mjr. Justinas Narijauskas

2014-04-11 Marijampolės senosiose kapinėse am­ži­no poil­sio at­gulė dimisijos majoras Justinas Narijauskas.

Justinas Narijauskas gimė 1912 metų balandžio 7 dieną Kupčiškių kaime, Pilviškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje. Ją baigė ir 1935 metais įstojo mokytis į karo mokyklą. 1938 metais gegužės 12 dieną baigus Kauno karo mokyklą – suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1991 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jam suteiktas dimisijos majoro laipsnis.

Vyr. srž. Romo Eidukevičiaus nuotr.