Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Bronislovas Juospaitis – Direktorius

In memoriam. Bronislovas Juospaitis – Direktorius

In memoriam. Bronislovas Juospaitis – Direktorius

Bronislovas Juospaitis. Kosto Kajėno nuotr.

www.voruta.lt

Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui, Laisvės premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui BRONISLOVUI  JUOSPAIČIUI-DIREKTORIUI, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius ir bendražygius.

Bronislovo Juospaičio buvęs prasmingo gyvenimo kelias tegul būna mums gyvu pavyzdžiu saugant Lietuvos Nepriklausomybę, jos orumą, daiginant jaunimo širdyse patriotizmą, mūsų tautos dvasinių vertybių puoselėjimą.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba.
2021–12–26