Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam. Bibliofilas, mecenatas, kolekcininkas Vidmantas Staniulis (1950-2021)

In memoriam. Bibliofilas, mecenatas, kolekcininkas Vidmantas Staniulis (1950-2021)

In memoriam. Bibliofilas, mecenatas, kolekcininkas Vidmantas Staniulis (1950-2021)

Vidmantas Staniulis

www.voruta.lt

Mirus bibliofilui, kolekcininkui ir mecenatui, XXVII knygos mėgėjų draugijos vienam atkūrėjų – Vidmantui STANIULIUI (1950-2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai  Danutei, sūnui Nerijui, kitiems artimiesiems ir bendraminčiams.

Tegul Vidmanto kūrybinės veiklos, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija

Vidmantas  Staniulis  gimė 1950 m. gegužės  13 d. Kiaulupių kaime Šakių raj.  1968 m. baigė Sintautų vidurinę mokyklą. Sukūręs šeimą apsigyveno Kaune. Kurį laiką dirbo fotografu. Surengė daugiau kaip 20 parodų (Lietuviškos kontrafakcijos, Lietuvos kalendoriai, M. Mažvydo „Katekizmui“ 450, Lietuvos mokyklų 600 m., Spaudos draudimas 1864–1904, „Aušros“ kelias ir kitos). 1994 m. Kaune atidarė antikvarinį knygyną. Sudarė ir išleido knygas: XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis (su kitais, 3 tomai 2004), Moterys, arba cherchez la femme (2007), Lietuvių kalbos istorija, K. Donelaičio  Metai (faksimilinis 1918 leidinys), Diagnozė: bibliofilija (su kitais), albumą Tarpukario šeimos (visos 2008), Muziejus, kultūros vertybės, žmogus (su M. Puodžiukaitiene, 2009), Šalis ta Lietuva vadinas (su kitais, 2014).

2019 m. V. Staniulio knygynas išleido ir  prof. Arimanto Dumčiaus knygą „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“.

 

Kelios akimirkos su Vidmantu Staniuliu iš Kauno Sąjūdžio archyvo.