Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam Antanui Kudziui

In Memoriam Antanui Kudziui

 

AKADEMIKAS ANTANAS KUDZYS

     1925 05 19 – 2015 10 31

Prieš pat Vėlines, kai Lietuvos žmonės  plaukte plaukė į kapines pagerbti savo mirusiųjų, netekome ištikimo savo šalies patrioto, Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinių žaidėjo, iškilaus Lietuvos inžinieriaus-statybininko, keturių žodynų,  penkių monografijų ir penkių vadovėlių autoriaus, Tarptautinės statinių tyrimo ir standartų tarybos nario, iškilaus visuomenininko, habilituoto mokslų daktaro, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario Antano Kudzio.

            1943 m. baigęs Alytaus gimnaziją, A.Kudzys dirbo  Seirijų pradinės mokyklos ir progimnazijos mokytoju. Nuo 1945 iki 1950 m. studijavo Kauno valstybiniame universitete. Po studijų buvo paskirtas universiteto Statybos fakulteto asistentu, tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno „Žemprojekto“ inžinieriumi. Būdamas valingas žmogus ir turėdamas puikius sportininko duomenis, nuo 1950 iki 1955 m. žaidėKauno „Žalgirio“ ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėse. 1958 m. baigęs Kauno politechnikos instituto aspirantūrą, apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją ir tapo Kauno „Pramprojekto“ vyriausiuoju konstruktoriumi bei KPI asistentu. Nuo 1965 iki 1992 m. buvo šio filialo,vėliau Vilniaus inžinerinio statybos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto katedros vedėju. 1967 m. A. Kudzys apgynė habilituoto daktaro disertaciją, jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1992 m. profesorius pradėjo dirbti Klaipėdos universitete, vėliau buvo paskirtas Kauno technologijos universiteto  profesoriumi ir Architektūros ir statybos instituto vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu.

            Antanui Kudziui suteiktas Respublikos nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas. Du kartus jo mokslo tiriamoji veikla įvertinta Valstybine mokslo ir technikos premija, 1980 m. Budapešto universitetas A. Kudziui suteikė garbės daktaro vardą, 2008 m. tapo Lazdijų rajono garbės piliečiu.

            Ir sulaukęs garbino amžiaus A. Kudzys aktyviai dirbo mokslinį darbą ir buvo veiklus visuomenininkas. Jis jautriai išgyveno dėl mūsų valstybės negalavimų, valdininkų ir politikų klaidų, piktnaudžiavimo.

             Nepartinio demokratinio judėjimo kolegos gedi praradę vieną iš iniciatyviausių ir pareigingiausių NDJ valdybos narių.

             Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu su velionio šeima, vaikais ir  anūkėmis, artimaisiais ir bendraminčiais, – visais, kuriems teko laimė Akademiką pažinti, su juo bendrauti ir bendradarbiauti, semtis neįkainojamos profesinės ir pilietinės veiklos patirties.

Nepartinio demokratinio judėjimo valdyba