Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam. Andrius Dručkus

In Memoriam. Andrius Dručkus

www.voruta.lt

Mirus Andriui Dručkui– Lietuvos laisvės kovų dalyviui, išsaugojusiam sovietinės okupacijos metais nuo sunaikinimo varinius  S. Dariaus ir S. Girėno karstus,  Obelių visuomeninio istorijos muziejaus įkūrėjui bei vedėjui, mokytojui ir aktyviam sąjūdininkui,  besirūpinusiam  mūsų tautos dvasinės kultūros išsaugojimu, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Gintarui bei kitiems velionio artimiesiems.

 Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

Naujienos iš interneto