Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In memoriam Algirdui Berkevičiui

In memoriam Algirdui Berkevičiui

Eidamas aštuoniasdešimt šeštuosius metus, poilgos ir sunkios ligos, 2015 m. kovo 11 d. mirė ALGIRDAS BERKEVIČIUS, pasipriešinimo okupaciniam režimui( 1944 – 49 m.) Kauno  organizacijos dalyvis, GULAGO tolimųjų Sibiro rytų katorgininkas( 1949 – 1956 m.) Vėliau Sibiro tremtinys  ( 1957 – 1961 m.)

1961 m. grįžo į Lietuvą.1968 -74 m.Vilniaus inžinerinio instituto absolventas – inžinierius statybininkas. Rezistentą  Algirdą Berkevičių okupacinė- režiminė valdžia nuolat persekiojo, todėl buvo priverstas keisti darbus įvairiose Marijampolės ir Vilniaus įstaigose bei organizacijose, iki išėjo į užtarnautą poilsį.

Skautas nuo 1940 m. 1989 m.dalyvavo Atkuriamajame suvažiavime, buvo akademinės dr. J. Basanavičiaus draugovės draugininko adjutantu, nuo  1994 m.Brolijos vyriausiuoju skautininku, nuo 1996 m. iki 2003 m. buvo išrinktas Tarybos pirmininku. Skautų veikloje dalyvavo ir vėliau.

Sunkią netekties valandą liūdi draugai ir bendražygiai.

Laisvės kovų dalyvis                     Petras Girdzijauskas