Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam In Memoriam Albinui Staugaičiui

In Memoriam Albinui Staugaičiui

U Ž U O J A U T A

2015 m. liepos 13 d.

Kaunas,

Mirus Lietuvos partizanui, tremtiniui, politiniui kaliniui, buv.Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkui, LPKT bendrijos Kauno filialo ir Kovo 11-osios gatvės bendrijos steigėjui,

ALBINUI STAUGAIČIUI  (1923-2015)

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Albino patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno filialas, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba,  Kovo 11-osios gatvės bendrija