Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Signataras Bronislovas Lubys (1938 10 08 – 2011 10 23)

Signataras Bronislovas Lubys (1938 10 08 – 2011 10 23)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos veiklos laikotarpyje po 1990 m. Kovo 11-osios, Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo pagrindų ir politine, ir ekonomine prasmėmis laikmečiu, ilgam – visam gyvenimui – įsiminiau man brangias, neįkainojamą reikšmę turėjusias asmenybes.

Tai – ekonomistas, revoliucionierius Kazimieras Antanavičius, ekonomistas pragmatikas akademikas Eduardas Vilkas, Jo Ekscelencija A. A. Algirdas Mykolas Brazauskas ir nelauktai netikėtai Anapilin (2011 10 23) iškeliavęs ketvirtasis Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Bronislovas Lubys.

Buvome du gamyklų direktoriai LR Aukščiausioje Taryboje: Bronislovas ir aš. Ne partijų, – apygardose balsavusiųjų už mus žmonių remiami bei išrinkti. Dažnai, kartais iki išnaktų, bendraudami ieškodavome sprendimų variantų priešinfarktinės būklės ištiktai, blokados krizės dusinamai Lietuvos pramonei, iki tol pirmavusiai posovietinėje erdvėje, galvodavome kaip išgyventi ir tūkstantinius dirbančiųjų kolektyvus pramaitinti. Ir beveik kas vakarą, kad ir vėlyvą, sugrįždavome į savo kolektyvus – žmones nuramindavo, darbui įkvėpdavo tokie pasirodymai cechuose…

Deja, daugeliui pramoninio-gamybinio potencialo objektų Lietuvos valstybėje nepavyko atsilaikyti prieš ekonomikos virsmo iš socialistinės į kapitalistinę, kad ir liberaliąją, griaunamąją jėgą.

Džiaugiuos Bronislovo Lubio pasiektais ekonomikos ir verslo plėtojimo rezultatais, didžiuojuosi galėjęs su šiuo puikiu Žmogumi bendrauti. Esu tikras: Jo reikalų pasekėjai ir paveldėtojai puoselės Bronislovo nenuilstama energija sukurto gėrio išsaugojimą bei plėtojimą.

Nuoširdžiai,

Romualdas Rudzys, LR Nepriklausomybės akto signataras 

Voruta. – 2011, lapkr. 12, nr. 21 (735), p. 7.

Naujienos iš interneto