Pagrindinis puslapis Lietuva Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų. Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų. Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

           

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

LR kultūros ministrui Šarūnui Biručiui

LR švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Pirmininkui Raimundui Paliukui

LR lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos Pirmininkei Irenai Degutienei

Lietuvos istorijos instituto direktoriui Rimantui Mikniui

Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai                                    

                                                                                              

          Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo

                                                Vilnius 2016-09-07

            Graži Tu, mano brangi Tėvyne,

            Šalis, kur miega kapuos didvyriai:

            Graži Tu savo dangaus mėlyne!

            Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.

            2016-06-01 rašėme Jums kreipimąsi „Dėl Lietuvos Karaliaus Gedimino (1316-1341) minėjimo“ (žiūr. www.sajudis.com 2016-06-01).

            Prabėgo lygiai 3 mėnesiai laiko, kai Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus  skyriaus taryba (LSVST) išplatino pareiškimą dėl Gedimino 700 metų jubiliejaus ignoravimo aukščiausiu lygiu.

            Prabėgo 3 metų ketvirčiai. Kas pasikeitė?

            Prisiminkime. Gediminas valdė 1316-1341 m. 2016 m. sukanka 700 metų nuo valdymo pradžios.

            LR Seimas 2016 metus paskelbė:

  1. Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais.
  2. Bibliotekų metais.
  3. Vietos bendruomenių metais.
  4. Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metais.
  5. Saulės mūšio metais.

            LR Seimas paaiškino, kad kreipimosi dėl 2016 m. paskelbimo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino metais nėra gavęs.

            Tiesiog neįtikėtina, kad taip Lietuvoje užmirštas vienas iš garsiausių Lietuvos valdovų.

            Gauta visa eilė valstybės institucijų paaiškinimų šiuo klausimu.

            Istorijos institutas išsako nuomonę, kad „… Gedimino ar kito įžymaus valdovo sukaktys gali ir turėtų būti minimos nebūtinai valstybės … nesuteikiant tam bendranacionalinio lygmens …“ Jeigu Karaliaus Gedimino 700 m. valdymo pradžios jubiliejus nenusipelno bendranacionalinio lygmens, kyla klausimas – o kas gi valstybėje nusipelno to bendranacionalinio lygmens? Kas nustato ir kokiais kriterijais vadovaujantis nustatomas tas lygmuo?

            Kyla klausimas kuo išvardintų penkių 2016 metų įvykių lygmuo aukštesnis už Karaliaus Gedimino.

            Įdomu ir tai, kad Istorijos institutui nėra aišku ką švęsti – ar valdovo gimimo,  ar  valdymo pradžios metus? Matomai suprasdami, kad Gedimino valdymo pradžios (1316 m) data sukompromituota, todėl siūlo švęsti ne jo valdymo pradžios, o Gedimino gimimo metus. 2025 metais Gediminui sukaktų 650 metų nuo gimimo (Gediminas gimė apie 1275 metus).

            Atrodytų, kad valstybei ir istorijai svarbiausia yra valdymo pradžios metai. Valdymo pradžia įprasmina dinastijų pasikeitimus, o taip pat pasikeitimus valstybių gyvenime. Gimimo ir mirties datos yra asmeninės, bet garbingos ir minėtinos.

            Turėtų būti suprantama, kad 10, 20, 25, 50, 75, 100 metų grandinėje svarbiausi yra 100 metų. Tolstant metų grandinei mažesnieji jubiliejai tampa mažiau reikšmingi.

            Istorijos institutas siūlo švęsti 50 – metinius jubiliejus. Galima sutikti. Tada Karaliaus Gedimino jubiliejai būtų švenčiami sekančiai:

Jubiliejinės datos Gimimo metai Atėjimo į valdžią

metaiMirties metai650202519661991700207520162041750212520662091

            Per šį šimtmetį šešios  jubiliejinės datos!

            Čia iškyla klausimas – ar moralu, ar etiška kelti klausimą – “ką švęsti” ar “kada švęsti”.

            Panagrinėkime šios sekos istoriją.

            1966 – jubiliejus ignoruotas. Sovietmetis.

            1991 – jubiliejus paminėtas plačiau. Lietuvos Ryšių ministerija išleido vokus su Gedimino portretu ir 3 pašto ženklus – Gediminas, Trakų pilis, Vilniaus pilis.

1991- 09-28 vokai su pašto ženklais buvo antspaudojami specialiu jubiliejiniu štampu. Visur užrašai “Gediminas. 650. Mirties metinės. 1991”.

            2016 – jubiliejus ignoruotas. Nepriklausoma Lietuva.

            2025 – Lietuvos Istorijos institutas rekomenduoja švęsti. Kultūros ministerija, nieko nenuveikusi, kad būtų švenčiamas 700 metų jubiliejus 2016 metais, pritarė Istorijos institutui, kad būtų švenčiamas 650 metų jubiliejus 2025 metais.

            Istorijos institutas išaiškino, kad nebūtina šventes sieti su tikslia data, ją galima pasirinkti tinkamesniu laiku, kaip kad šiais laikais Jungtinėjė karalystėje pasirinkta birželio mėnesį švęsti balandį gimusios Karalienės Elžbietos II gimimo sukaktį.

            Tenka pastebėti, kad Karalienė Elžbieta II švenčia visus jubiliejus. Prisiminkime, kaip 2013 metais buvo švenčiamas karūnavimo 60-metis! Gimtadienis švenčiamas du kartus. Tikroji data balandžio 21 – kukliai, šeimos rate, o oficiali šventė vyksta vasaros pradžioje, kad permainingas Anglijos oras nekliudytų paradui ir iškilmingiems renginiams. Karališkieji rūmai labai rūpinasi, kad šventiniai renginiai vyktų geriausiomis sąlygomis ir juose dalyvautų kuo daugiau žmonių. Karalienė gerbia žmones – žmonės gerbia Karalienę.

            O pas mus?

            Vyriausybės kancleris įpareigojo LDK Valdovų Rūmus organizuoti Gedimino 700 metų jubiliejų. Valdovų Rūmai informavo, kad jie jau yra numatę 2016-11-23 dieną (?!) surengti plačiai visuomenei skirtą kultūros vakarą – LDK istorijos autoritetingų tyrinėtojų Gediminaičių ir kitų Europos monarchų dinastijų geneologinių ryšių žinovų, archeologų, heraldikos specialistų, kultūros istorijos tyrinėtojų, publicistų ir kultūrininkų bendruomenės atstovų viešą diskusiją apie Gediminaičių dinastijos įsitvirtinimą Lietuvos valdyme.

            Matome tipišką mūsuose akademinį renginį, kuriame bus daug ir apie daug ką kalbama, tačiau tai ne šventinis renginys visuomenei.

            Buvo ir šiais metais jaunimo renginiai (dainų, šokių dienos), tačiau juose nei vienu žodžiu nebuvo užsiminta apie šį, neeilinį Lietuvos istorijos įvykį – Karaliaus Gedimino atėjimo į valdžią 700 metų jubiliejų.

            LSVST supranta ir aiškina, kad tokios šventės turi būti Lietuvos žmonėms, plačiajai visuomenei, su įdomiais renginiais, paradais, skrydžiais … Tai turi būti valstybės renginiai žmonėms, organizuojami vasaros mėnesiais.

            LSVST vis dar tikisi ir primygtinai prašo pagerbti Karalių Gediminą valstybės lygiu, kad tai būtų įsimintini renginiai Lietuvos žmonėms ir ypatingai jaunimui.

            Tarybos pirmininkas                                                                        L. Kerosierius

            Istorinės grupės vadovas                                                                  G. Adomaitis

            Atsakingasis sekretorius                                                                  A. Budriūnas

            Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,   G. Adomaitis +370 611 30131   Adresas korespondencijai – Balsių 59. LT-08400, Vilnius

                          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com