Pagrindinis puslapis Lietuva Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu Klaipėdoje

Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu Klaipėdoje

Juozas DAPŠAUSKAS

Natūralios medicinos tarptautinis forumas ir Vydūno konferencija

Šiemet jau tryliktąjį kartą paminėti didžiojo lietuvių tautos šauklio V. Storostos-Vydūno 143-iąjį gimtadienį į Klaipėdos universitetą 2011 m. kovo 25 d. (penktadienį) visus geros valios žmones kviečia susirinkti Sveikatos mokslų fakulteto ir Tęstinių studijų instituto dėstytojai bei studentai.

Šiais metais kartu su Vydūno konferencija pirmą kartą organizuojamas alternatyvios, papildomos ir natūralios medicinos forumas, kuriame dalyvauja pranešėjai iš Indijos, Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Italijos, Čekijos, Rusijos, Ukrainos ir Latvijos.

Konferencijos organizatorius Klaipėdos Universiteto Medicinos edukacijos katedros vedėjas prof. Algimantas Kirkutis sako, kad tai puiki galimybė klaipėdiečiams ir svečiams apsilankyti Sveikatos paslaugų ir prekių mugėje ir susipažinti su sveikos mitybos, gydimosi be operacijų ir cheminių vaistų bei kitomis sveikos gyvensenos naujovėmis. Renginio metus bus supažindinama su projekto „Klaipėda – sveikas miestas“ eiga bei aktualijomis.

Šių metų mokslinę – praktinę konferenciją „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ Klaipėdos universitetui padėjo ruošti Vilniaus universiteto bei Pedagogikos universiteto, Šiaulių universiteto ir Kauno kūno kultūros akademijos mokslininkai bei dėstytojai bei nuolatiniai pagalbininkai – Vydūno draugijos nariai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Sulaukta per pusę šimto mokslinių straipsnių, kurie publikuojami specialiai konferencijai skirtame leidinyje. Renginio metu bus perskaityti 49 moksliniai pranešimai.

Pranešimus be užsienio svečių taip pat skaitys akademikas Jurgis Brėdikis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), dr. Guoda Azguridienė (Vilniaus universtetas), doc.dr. Ksavera Vaištarienė (Lietuvos vegetarų draugija), Dainius Kepenis (Lietuvos sveikuolių sąjunga) ir daugybė kitų sveikata besirūpinančių garsių žmonių. Dalyvauti ir diskutuoti pakviesti LR Seimo nariai, ministerijų atstovai ir kiti žinomi visuomenės veikėjai. Konferencijos ir jos metu vykstančio Forumo temų įvairovė aprėpia mokslo, mitybos, literatūros, istorijos, visuomenės aktualijų, sveikatos puoselėjimo ir stiprinimo, ligų gydymo, taip pat žalingų įpročių bei vaistų pasekmių žmogui sritis. Konferencijoje dalyvaus apie 1 000 dalyvių.

„Be Vydūno publicistinio palikimo studijų ir visuomenės sveikatos mokslo naujienų aptarimo šiais metais vyksta pirmasis Lietuvoje papildomos ir alternatyvios medicinos forumas, kuris ženkliai padidino šio vienminčių susibūrimo aktualumą ir svarbą, – sako prof. A. Kirkutis. Papildomos ir alternatyvios medicinos terminas sujungia visus netradicinius ligų diagnostikos bei gydymo būdus, kurie atsirado istoriniu-empiriniu būdu per šimtmečius praktikuojant liaudies mediciną. Tikimės, kad gydytojai, praktikuojantys netradicinę mediciną savo klinikinėje praktikoje ir besinaudojantys šiomis medicinos paslaugomis pacientai galės pasidalinti savo patirtimi ir nuomonėmis. Forumo metu numatoma parengti dalyvių deklaraciją bei rezoliuciją – svarbius dokumentus, su kurių pagalba sieksime įteisinti bei populiarinti papildomą ir alternatyviąją mediciną mūsų šalyje“.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ ir Sveikatos prekių ir paslaugų mugė įvyks 2011 m. kovo 25 dieną Klaipėdoje KU, H. Manto g. 84, „Studlende“ (prie prekybos centro „Iki“) Renginio pradžia – 10 val. (dalyvių registracija – nuo 9 val.).

*****

Tarptautinės mokslinė-praktinė konferencijos „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ programa (conference program)

2011 m. kovo 25 d.

Pradžia (Start o f event)

9.00–10.00 Dalyvių registracija  (Regitration of patrticipients)

Registracijos mokestis – 10 lt. (Registration fee)

10.00–10.40 Konferencijos atidarymas (Opening ceremony)

PLENARINIS POSĖDIS (PLENARY SESSION)

Pirmininkauja: (chairmens): Akad. J. Brėdikis (KSU), Prof. R. Stukas (VU)

10.40–11.00 – Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija

(„Th Interpretation of Religions Symbols by Vydūnas“) Prof. Vacys Bagdonavičius (VU).

11.00–11.20 Ajurvedos mokslinės ištakos. Vedų moksliniai atradimai („Ajurveda Scientific sources. Vedic Scientific Discoveries“) Akad. J. Brėdikis (KSU).

11.20–11.40 Ekologiškų maisto produktų vartojimo ypatumai („Organic Food Consumption Characteristics“) Prof. R. Stukas, G. Šurkienė, (VU)

11.40–12.00 Status of Teaching, Training and Practic Complementary Medicine in Germany and the Post graduate Training Programme in Complementary Medicine at European University Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany („Papildomos ir Alternatyvios medicinos mokymo bei praktikos padėtis Vokietijoje ir antrosios pakopos Papildomos ir Alternatyviosios medicinos studijų programa Europos Viadrina universitete, Frankfurtas (Oderis), Vokietija“) Prof. Harald Walach (Vokietija).

Kavos ir arbatos pertrauka (Coffee and tea beak)

PIRMASIS LIETUVOS PAPILDOMOS IR ALTERNATYVIOS MEDICINOS FORUMAS

FIRST LITHUANIAN COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE FORUM

I dalis (Session I)

Pirmininkauja: (chairmens) prof. A. Kirkutis (KU), Dr. P. Chauhan (Indija)

12.15–12.30 Papildoma ir Alternatyvi medicina – praeitis ar ateitis? („Complementary and Alternatyve Medicine the Past or the Future?“ Prof. A. Kirkutis, (KU).

12.30-12.45 Role of Ayurveda in Healing mental disorders („Ayurvedos vaidmuo psichinių-mentalinių ligų gydyme“) Dr. Partap Chauhan, (JYVA, Indija).

12.45–13.00 Secondary immunodeficiences diagnosis and classification in Western Medicine and Traditional Chinese medicine („Antrinio imunodeficito diagnostika vakarietiškoje ir tradicinėje kintiečių medicinoje“) V. S. Shirinsky, V. G. Nachatoj, A. G. Parhomenko, I. V. Shirinsky, V. A. Kozlov, (Rusija and China).

13.00–13.15 Fitoterapiškai reikšmingų duomenų analizės sistema („The Anglysis System of Phytotherapeutically Meaningful data“) V. Naumavičius, J. Naujalis, (VU).

13.15–13.30 Sveikata ir liga („Health and Disease“) Prof. Letterio Gemelli, (Italija)

13.30–13.45 Hemoreologija – sveikatos kokybės pagrindas („Hemorheology – basis of Health Quality“) Ass. Prof. O. Kamenev, Sankt-Peterburgas, (Rusija).

13.45–14.00 Gintaras ir magnis: terapinis tandemas uždegimų, įtampų ir skausmų prevencijai („Amber and Magnesium: Therapeutic Tandem for Inflamation, Stres and Pain Prevention“). Biom. m. dr. J. Skonsmanas (Lietuva).

14.00–15.00 – Pietų pertrauka (Lunch time)

II dalis (Session II)

Pirmininkauja (chairmens): L. Lukošienė (Ajurvedos ak.) ir I. Seldin (JAV)

15.00–15.15 Joga ir sveikata („Joga and Health“) Doc. V. Volbekienė, L. Lukošienė (LKKA)

15.15–15.30 Biorythmology and Wellness („Bioritmologija ir gerovė“) Ilja Seldinas, (JAV).

15.30–15.45 Kiek ir kaip sveika gyvensena gali būti visuomenės reikalas („In what Extension a Healthy lifestyle could be a matter of Public“) Soc m.dr. G. Azguridienė (VU).

15.45–16.00 Test-control of Wellness and Frequency Correction of Failure („Sveikatos testų kontrolė ir klaidų dažnio korekcija“) V. Dyndik, MD, (Riga, Latvija)

16.00–16.15 Contemporary Technology in a Conditionally Health care („Šiuolaikinės technologijos sveikatos priežiūroje“) I. Seldinas, (JAV), V. B. Sazhin, (Poland)

16.15–16.30 Sveikatos, refleksoterapijos ir kiti aktualūs PAM klausimai-praeitis,dabartis, ateitis. („Health, reflex, and other topical CAM issues, Praet, Present and Future“) Doc. A. Esertas, (KSU).

Kavos ir arbatos pertrauka (Coffee and tea beak)

III dalis (Session)

Pirmininkauja (chairmens): D. Kepenis ir Mef. m. dr. V. Zablockis

16.45–17.00 „Sveikuolių“ judėjimo patirtis („ Sveikuolių“ movement experience“) D. Kepenis (Lietuva)

17.00–17.15 XXI amžius: didžiųjų permainų pradžia („XX mentury: Start of the Great Chenges“) Metf. m. dr. V. Zablockis, (Lietuva).

17.15–17. 30 Organizmo funkcinė sistema – bambagyslė reikšmė ir svarba. („The body‘s functional system – the umbilical cord – the role and importance“). V. Krivickas,( Lietuva).

17.30–17.45 Garsas ir muzika kaip sveikatinimo priemonės sveikatai stiprinti. („Sound and music as Health Mean for Health Strengthening“). D. Dainytė Uribė, D. Pakeltytė, (Lietuva).

17.45–18.00 Sveikatos krizės įveikiamos stiprinant sielą ir dvasią (Health’s Crisis is Overcame by Strengthening the Sould and Spirit“). S. Dragūnas, (Lietuva).

18.00–18.30 Pirmojo Lietuvos papildomos ir alternatyviosios medicinos forumo rezoliucijos aptarimas. (Discussions and conclusions)

Klaipėdos Universitetas, 2011

Nuotraukoje: Prof. A. Kirkutis