Pagrindinis puslapis Uncategorized Į pagalbą pedagogams, dirbantiems tautinių mažumų kalba mokyklose, darželiuose, – naujos lietuvių kalbos metodinės priemonės

Į pagalbą pedagogams, dirbantiems tautinių mažumų kalba mokyklose, darželiuose, – naujos lietuvių kalbos metodinės priemonės

Kad vaikai dar prieš lankydami mokyklą ir pradinėse klasėse greta gimtosios kalbos galėtų įdomiai mokytis ir lietuvių kalbos,  Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva parengtos ir išleistos metodinės priemonės mokytojams. „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ skirta pedagogams, kurie 3–6 metų vaikus lietuvių kalbos moko įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose tautinių mažumų kalba. Kitas leidinys – „Patarimai mokytojui“, skirta mokytojams, dirbantiems su 1–2 klasių mokiniais, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

“Tikimės, kad Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva parengtos naujosios metodinės priemonės padės mokytojams stiprinti mokinių lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, ugdyti pilietiškumą, esmines vertybines nuostatas. O leidiniuose pateikta ugdomųjų veiklų pavyzdžių įvairovė suteiks galimybę pačiam pedagogui, įvertinus konkrečias mokinių kalbines galimybes, kurti mokiniams aktualų, lengvai įveikiamą, į mokymosi sėkmę orientuotą lietuvių kalbos ugdymo turinį,“- sako Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja Laima Jankauskienė.

Metodinėje priemonėje „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ pateikiama rekomendacijų pedagogams, kokie kalbinio ugdymo metodai ir priemonės (žaidimai, pasakos, vaidyba, dainelės, eilėraščiai ir t.t.) tinkamiausi šio amžiaus vaikams, kaip parinkti ar pasigaminti priemones.  Taip pat pateikiama praktinių patarimų, kaip organizuoti ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingą vaikų amžių ir skirtingus jų pasiekimus.

Leidinyje aprašyti pagrindiniai 3-6 metų vaikų gimtosios kalbos raidos etapai, pateikiama įžvalgų apie antrosios kalbos ankstyvajame amžiuje mokymąsi, atsakymai į tėvų dažniausiai užduodamus klausimus apie įvairius vaikų dvikalbystės aspektus, būdingus vaikams, gyvenantiems skirtingoje kalbinėje šeimos aplinkoje. Pateikiama siūlymų, kurie galėtų padėti pedagogams  kartu su vaikais apibendrinti naujai išmoktus dalykus.
Leidinyje pateikiama nuorodų į internetines svetaines, kuriose galima rasti  aktualių ir naudingų interaktyvių mokomųjų priemonių, literatūros.
Kitoje lietuvių kalbos metodinėje priemonėje „Patarimai mokytojui“ kartu su praktiniais kalbos ugdymo pavyzdžiais pateiktos veiksmingos ankstyvojo mokyklinio amžiaus mokinių lietuvių kalbos, dvikalbio ugdymo strategijos ir  būdai. Pagrindinis dėmesys skiriamas pradedančiajam mokytis negimtosios kalbos: visai nesuprantančiam lietuvių kalbos, dar  nekalbančiam ir kiek pažengusiam.

Priemonę „Patarimai mokytojui“ sudaro 8 teminiai skyriai (Aš esu aš; Mokykloje; Aš gyvenu; Po pamokų; Kas man padeda augti; Švenčiame kartu; Mėgstu keliauti; Mūsų Lietuva) ir 15 temų. Prie kiekvieno skyriaus pateikti siektini mokinių gebėjimai, žodynėlis, veiklų pavyzdžiai, klausymo, kalbėjimo ir skaitymo  kalbos sričių ugdymo užduotys, kurias mokytojas galės lanksčiai ir kūrybingai taikyti ugdymo procese, metodiniai komentarai, patarimai mokytojui.
Mokytojai čia ras iliustracijų pokalbiams, pasakojimas, tekstų garsui ir naujai raidei išskirti, garsinės analizės medžiagos, žodžių žaidimų, kūrybinių užduočių.

Priemonė “Patarimai mokytojui” parengta atsižvelgiant į jau atnaujintą pradinių klasių lietuvių kalbos programą ir  papildo 2013 m. išleistą tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokiniams priemonę „Kalba mane augina“.

Artimiausiu laiku naujosios metodinės priemonės pasieks mokyklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Dar šiais metais planuojama rengti seminarus pedagogams, kaip kūrybiškai įgyvendinti metodinėse priemonėse siūlomas ugdymo veiklas.
Tikimas, kad mokytojai lanksčiai ir kūrybingai pasinaudos pateikta metodine medžiaga – ne tik atsirinks tai, kas konkrečioje ugdymo situacijoje yra aktualu ir taikytina, bet ir plėtos medžiagą naujomis ugdymo situacijomis ir veiklomis, tarpusavyje dalysis gerąja patirtimi.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius