Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas I. Degutienė kreipėsi į Ministrą Pirmininką dėl uždaromų lietuviškų mokyklų Lenkijoje

I. Degutienė kreipėsi į Ministrą Pirmininką dėl uždaromų lietuviškų mokyklų Lenkijoje

Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių reaguodama į viešai paskleistą žinią, kad Punsko valsčiuje uždaromos trys lietuviškos mokyklos. I. Degutienė išreiškė nusistebėjimą, kad toks sprendimas buvo priimtas kitą dieną po A. Butkevičiaus vizito į Lenkiją.

Prieš A. Butkevičiui išvykstant į Lenkiją, I. Degutienė atkreipė dėmesį į Lenkijoje gyvenančios lietuvių tautinės mažumos gana sudėtingą situaciją. 2013 m. vasario 11 d. gautas atsakymas, kuriame A. Butkevičius patikino, jog visi Lenkijos lietuviams aktualūs klausimai bus iškelti susitikimuose su aukščiausiais šalies vadovais. Tačiau panašu, kad taip neįvyko.

Kreipimesi į premjerą I. Degutienė klausia: „Gerbiamasis premjere, ar šis klausimas buvo keltas Jūsų ir užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus susitikimuose su Lenkijos nacionalinės ir vietos valdžios pareigūnais? Kokių veiksmų Lietuvos Respublikos Vyriausybė ketina imtis, siekdama išsaugoti minėtas mokyklas ir užtikrinti lietuvių, gyvenančių Punsko valsčiuje, teises į išsilavinimą gimtąja kalba?“

Priminsime, kad minėtame atsakyme į Seimo Pirmininko pavaduotojos klausimus A. Butkevičius patikino, jog 16-oji Vyriausybė yra įsipareigojusi remti užsienyje lietuvių tapatybės išsaugojimą, jų bendruomeniškumą, teikti paramą užsienio lietuvių organizacijoms. Be to, Vyriausybės programa numato skatinti ir remti lietuviškas mokyklas bei kultūros centrus užsienyje, kiek leis valstybės biudžeto galimybės.

www.punskas.pl

Nuotraukoje: I. Degutienė