Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Į amžinojo atilsio vietą – Punsko kapines – palydėtas Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Romas Vitkauskas

Į amžinojo atilsio vietą – Punsko kapines – palydėtas Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Romas Vitkauskas

 

www.punskas.pl

2018 m. balandžio 3 d. į amžinojo atilsio vietą – Punsko kapines – palydėjome Lenkijos lietuvių visuomenės veikėją, buvusį Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininką, Punsko valsčiaus viršaitį, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorių, Seinų apskrities viršininko pavaduotoją, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narį Romą Vitkauską. Romas Vitkauskas mirė 2018 m. kovo 24 d. Suvalkų ligoninėje.