Pagrindinis puslapis Sena Voruta Helsinkio Universitetas Dariui Petkūnui suteikė teologijos docento vardą

Helsinkio Universitetas Dariui Petkūnui suteikė teologijos docento vardą

Helsinkio Universiteto kancleris Ilkka Niiniluoto 2010 m. kovo 9 d. suteikė kun. dr. Dariui Petkūnui teologijos docento pedagoginį vardą. Šį sprendimą kancleris priėmė remdamasis 2010 m. vasario 15 d. universiteto Teologijos fakulteto rekomendacijomis, kuriose buvo teigiamai įvertinti D. Petkūno pasiekimai moksliniame-tiriamajame bei pedagoginiame darbe.
 
Universitetas atkreipė dėmesį į D. Petkūno mokslinį pedagoginį darbą Klaipėdos Universitete ir kitose akademinėse įstaigose. Kaip savo atsiliepimuose minėjo buvęs Teologijos katedros vedėjas prof. dr. Helmutas Arnašius, D. Petkūnas buvo vienas iš KU Teologijos Centro, kuris po kelių metų tapo Evangeliškos Teologijos Kadedra, iniciatorius. Šioje įstaigoje teologinį išsilavinimą įgijo dauguma dabartinių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigų. 1992-1995 m. jis buvo katedros administratorius, nuo 1996 iki 2004 m. – mokslinis asistentas, o 2005-2008 m. – lektorius. Universitete jis skaitė paskaitas Reformacijos laikų teologijos, dogmų istorijos, liturgijos ir religijos psichologijos tema. 2000 m. už gerą ir nuoširdų darbą su studentais KU studentų atstovybė bei Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas jam pareiškė padėką.
 
D. Petkūnas skaitė mokslinius pranešimus daugelyje akademinių ir bažnytinių konferencijų, 2008 m dėstė Rusijos Sibiro Liuteronų Bažnyčios teologinėje seminarijoje Novosibirske. D. Petkūnas ir kun. dr. Charles Evanson, kartu su Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos Mokytojui ir Mokiniui Centru, nuo 2005 m. organizuoja teologinius seminarus Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios tikybos mokytojams. Jis taip pat yra Tarptautinės Baltijos Bažnyčių Istorikų Sąjungos (Network) narys.
 
Teologijos Fakultetas taip pat labai įvertino D. Petkūno mokslinį tiriamąjį darbą. Ypatinga jo tyrimų sritis yra Lietuvos Liuteronų Bažnyčios istorija, Lietuvos krikščioniškų bažnyčių istorija sovietmetyje ir Rusijos bei Baltijos šalių liuteroniškų bažnyčių liturginės tradicijos. Jo daktaro disertacija: „Šventosios Vakarienės apeigos Lenkijos ir Lietuvos Reformatų agendose 16 a. ir 17 a. pradžioje“ yra įtraukta į Helsinkio Universiteto Praktinės Teologijos katedros mokymo programą. Jis taip pat publikavo vokiečių (2007 m.) ir anglų (2008 m.) kalbomis trumpą monografiją apie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios atgimimo istoriją posovietiniame laikotarpyje, paruošė spaudai monografiją apie Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios narių bei kunigų persekiojimą Stalino režimo metais. Baltijos šalyse ir Rusijoje jis yra žinomas dėka jo mokslinių publikacijų apie šių šalių bažnyčių liturgines tradicijas Tai plačios apimties studija, kurią D. Petkūnas ateityje ketina paskelbti keliose monografijose. Savo akademiniuose tyrimuose jis neapsiriboja vien tik liuteronų bažnyčios istorija, bet taip pat publikavo keletą straipsnių apie reformatų bažnyčios istoriją ir teologiją, o 2008 m. Suomijos ev. liuteronų bažnyčios istorikų žurnale išspausdino straipsnį apie Lietuvos Romos Katalikų Bažnyčios pastangas išsaugoti Vilniaus arkikatedrą baziliką 1948-1961 metais. Iš viso jis yra dviejų monografijų ir 14 mokslinių straipsnių autorius. Daugumą jo darbų galima parsisiųsti iš Lietuvos Liuteronų Bažnyčios interneto puslapio skyriaus „Istorija ir Teologija“.
 
Pagrindinis Dariaus Petkūno pašaukimas yra kunigystė Lietuvos ev. liuteronų bažnyčioje. Jis buvo ordinuotas 1991 m. Rašydamas disertaciją jis tuo pačiu metu tarnavo penkiose parapijose. Šiuo metu jis aptarnauja Priekulę, Kretingą, Palangą. Teologijos bakalauro laipsnį jis įgijo 1994 m. Talino Teologiniame Institute, teologijos magistro laipsnį – 1998 m. Tartu Universitete. 2004 m. Helsinkio Universitete apsigynus disertaciją jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis, o šiais metais – teologijos docento. Helsinkio Universitetas pasaulio universitetų reitingo sąraše užima 72-ą vietą.
 
 
Nuotraukoje: Kun. dr. D. Petkūnas