Pagrindinis puslapis Kultūra Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)

Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)

Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)

www.voruta.lt

Ar žinote, koks kūrinys laikomas pirmąja istorine poema lietuvių kalba? Ar žinote, kad šio kūrinio bendraamžis nuorašas saugomas LMAVB? Ar žinote, kokiam lituanistiniam veikalui garsusis filosofas Immanuelis Kantas (1724–1804) parašė palydimąjį žodį? Apie tai ir dar daugiau bus galima sužinoti nuo 2022 m. vasario 9 d. visą mėnesį Bibliotekoje veiksiančioje naujoje mažojoje parodoje ,,Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)“, skirtoje šio lietuvių raštijai nusipelniusio lituanisto veiklai pristatyti.

K. G. Milkus parengė reikšmingų lingvistinių ir literatūrinių darbų, rūpinosi religinės raštijos leidimu, aktyviai polemizavo dėl oficialiųjų raštų kalbos, domėjosi poetikos ir vertimo problemomis. Kaip pažymi K. G. Milkaus tyrėja doc. dr. Žavinta Sidabraitė, literatūrinis jo palikimas – gausus ir įvairus tiek žanro, tiek meninės kūrybos prasme.

Pirmiausia lituanistikos istorijoje Kristijonas Gotlybas Milkus minėtinas kaip 1800 m. parengto dvikalbio Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörterbuch) sudarytojas. Lietuvių kultūros istorijai ypatingos reikšmės turi šiame žodyne esančios trys pratarmės bei po jų įdėtas garsiojo Europos filosofo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Immanuelio Kanto palydimasis žodis Draugo prierašas (Nachschrift eines Freundes). Iš reikšmingiausių K. G. Milkaus darbų taip pat minėtina 1800 m. parengta lietuvių kalbos gramatika Lietuvių kalbos mokslo pradmenys (Anfangsgründe einer littauischen Sprachlehre). Joje pirmąkart buvo pateikti du iki tol niekur neskelbti Kristijono Donelaičio (1714–1780) Metų fragmentai, bei paties Kristijono Gotlybo išversta vieno žymiausių XVIII a. vokiečių poeto švietėjo Christiano Fiurchtegoto Gelerto (Christian Fürchtegott Gellert, 1715–1769) pasakėčia Kūlikas (Der Drescher). Įkvėptas K. Donelaičio kūrybos, Kristijonas Gotlybas Milkus ėmėsi originalios grožinės kūrybos lietuvių kalba. Lietuvių raštiją jis praturtino XVIII a. pab.–XIX a. pradžioje parašydamas pirmąją istorinę poemą lietuvių kalba Pilkainis, kurios rankraštinis nuorašas šiandien saugomas LMAVB.

Visus šiuos dokumentinio paveldo paminklus pamatysite parodoje. Ja siekiama ne tik supažindinti žiūrovus su K. G. Milkaus lituanistiniu palikimu, šiandien saugomu LMAVB, bet ir priminti šio vieno svarbiausių Prūsijos Lietuvos lituanistų nuopelnus lietuvių kultūros istorijai.

Parodą ir tekstus parengė dr. Kotryna Rekašiūtė