Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam GYVENĘS VILNIAUS ŠVIESOJE. In Memoriam K. K. Šimui

GYVENĘS VILNIAUS ŠVIESOJE. In Memoriam K. K. Šimui

2012 m.  spalio  16 d. mus paliko veiklus ir nepailstantis Vilniečių  ainių klubo pirmininkas Kęstutis Kazys Šimas.

Kęstučio  mirtis buvo staigus, netikėtas smūgis. Nors jį  jau  seniai kankino sunki ir klastinga  liga, jis ją  ignoravo, nenorėjo apie tai galvoti, o kartu su juo negalvojome, nenorėjome žinoti  apie tą ligą ir mes, jo bendraminčiai.  Visados   veikęs  energingai,  tikslingai  ir praktiškai, Kęstutis  buvo visų Vilniečių ainių klubo  sumanymų ir darbų spiritus movens. Niekada nenuleisti rankų , dirbti, veikti  vardan svarbaus ir gražaus tikslo –  tokius gyvenimo principus  jis paveldėjo iš savo tėvų, pedagogų švietėjų, senųjų „prieškarinių“ vilniečių, kurie visi  buvo lyg ietys, skrendančios į vieną tikslą – atsilaikyti prieš istorijos vėtras, išsaugoti senąją sostinę Lietuvai ir  ateities kartoms. Kęstutis suprato,  kad  ne visi jo tėvų darbai užbaigti, ne visi tikslai pasiekti…

Šalia intensyvios  visuomeninės ir praktinės  veiklos,  Kęstutis turėjo ir savo intymių, asmeninių siekių kampelį – tai jo fotografijos meno darbai. Surengęs ne vieną fotografijos parodą, išleidęs ne vieną knygą ir katalogą, Kęstutis ir meninės kūrybos sferoje buvo prisiekęs Vilniaus patriotas, senamiestyje gimęs, senamiestyje augęs ir gyvenęs. Iškalbingi  kai kurių jo personalinių  parodų pavadinimai: „Vilnius. Bernardinų kapinės“ (1994), „M.K.Čiurlionis ir Vilnius“(1995), „XX a.Vilnius“(1999), „Užsilikęs Vilnius“ (2009) ir kt. Menotyrininkas Alfonsas Andriuškevičius gražiai atsiliepė apie fotografo K.K.Šimo kūrybą, įžvelgęs jo darbuose „ypatingą šiaurišką švytėjimą“: ta šviesa, pasak kritiko, ypatinga „tiek medžiaginiu, tiek dvasiniu požiūriu“. Turbūt  ta šviesa, kurią siekė  perteikti  Kęstutis Šimas savo fotografijose,  yra Vilniaus šviesa –  todėl  ji tokia ypatinga.

Be mūsų klubo  pirmininko liūdnesnė  bus tradicinė  vilniečių šventė Rotušėje Trijų  Karalių vakarą, nebe toks džiaugsmingas atrodys kasmetinis  senųjų vilniečių susibūrimas (beveik nenutrūkęs nuo 1935 metų) Valakampiuose, birželio pradžioje, pasigesime jo iškiliųjų Vilniaus krašto  asmenybių  ir istorinių sukakčių  minėjimuose, prisiminimų vakaruose, knygų pristatymuose, parodose. Daug liko ir neužbaigtų, vien tiktai  sumanytų darbų… Gal tuos nebaigtus darbus perims iš Kęstučio rankų jaunesnė vilniečių ainių  karta?

Vilniečių ainių klubas

Voruta. – 2012, spal. 27, nr. 22 (760), p.  3.