Gruodžio 10 d. įvyks TERRA JATWEZENORUM konferencija

Gruodžio 10 d. įvyks TERRA JATWEZENORUM konferencija

2022 m. gruodžio 10 d. Punsko valsčiaus svetainėje (A. Mickiewicza g. 23) vyks TERRA JATWEZENORUM konferencija, istorijos paveldo metraščio  „Jotvingių kraštas“ 14 tomo sutiktuvės bei Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas žuvimo vietoje.

 

Visam laikui nutilo jotvingių šneka, giesmės ir raudos. Buvo sunaikintos jų gyvenvietės ir sudegintos pilys. Liko piliakalniai, pilkapiai, pasakojantys apie narsiausios iš narsiausių baltų genčių gyvenimą ir lemtį.

Punsko „Aušros“ leidyklos rūpesčiu nuo keliolikos metų iš istorijos ūkanų išnyra „Jotvingių kraštas“. „Terra Jatwezenorum“ – tai tęstinis tarptautinis ir tarpregioninis istorijos paveldo metraštis. Turinio ir paskirties atžvilgiu metraštis yra unikalus. Jis jungia mokslo tyrimų ir mokslo žinių sklaida visuomenėje.

 „Jotvingių kraštas“ leidžiamas nuo 2009 m. Iš pradžių išeidavo  po tomą. Didėjant publikuojamos medžiagos mastams nuo 2016 metų tomai skeliami į dvi dalis. Viso per 14 metų  išleista 21 leidinys. Bendra jų apimtis 526 spaudos lankų.

Metraštis susilaukė mokslo ir kultūros žmonių pritarimo ir paramos. Nemažai jo rėmėjų jau išėjo į anapilį. Tai akademikas prof. Zigmas Zinkevičius, Marmės ir Mozūrijos katedros vedėjas prof. Grzegorz Białuński, Lietuvos signatarai: Algirdas Patackas, Romualdas Ozolas, rašytojas Mykolas Karčiauskas ir kt. Džiugu, kad atsirado kitų, norinčių remti šį leidinį.

Jo leidėjams pavyko sutelkti gražų autorių kolektyvą – kalbininkų, istorikų, kraštotyrininkų, kultūrologų, publicistų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių. Jie metraščio puslapiuose gilinasi į tolimos ir netolimos istorijos paslaptis, rašo apie jotvingių krašto istorijos vingius, pateikia lingvistinių įžvalgų. Kiekviename metraščio tome yra dešimtys straipsnių, atsiminimų, apybraižų, kurios gali būti įdomios visiems, besidomintiems savo šaknimis.

***

Šių metų metraščio, abiejų numerių, apimtis – 45 spaudos lankai, t. y. 720 puslapių. Leidinyje publikuojama daugiau kaip 40 straipsnių.

 

 

 

PROGRAMA

 

Pradžia 9.00 val. Lenkijos laiku. 

 

8.40 val.      –    dalyvių registracija

9.00 val.      –    konferencijos pradžia

9.05 val.      –    meninė programa

I dalis

Pranešimai:

9.20 val.      –    Juozas Sigitas Paransevičius  Iš lietuvių švietimo istorijos

9.40 val.      –     Gintaras Lučinskas Lietuvių ekonominė ir politinė emigracija prieš
                          Antrąjį pasaulinį karą ir po jo

10.00 val.    –    Prof. Stanislovas Sajauskas Lietuvos numizmatikos tyrimai. Xiv a.

10.20  val.  –     Kavos pertrauka

II dalis

Naujų knygų pristatymai:

Nuo 10.40 val.

  • Kęstutis Subačius Sūduva. 2010–2022 istorijos paveldo metraščio straipsnių rinktinė
  • Rita Pauliukaitienė Bajorai Bartoševičiai – Lietuvos laisvės gynėjai, Birštono krašto kūrėjai
  • Algimantas Katilius Kunigas Jonas Totoraitis
  • XXVII knygos mėgėjų metraštis. VII

 

12.20 val. – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas žuvimo vietoje Šlynakiemyje                                                      

 

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.