Pagrindinis puslapis Sena Voruta Grigališkojo choralo savaitė „Pažaislis-Solesmes 2010“ rugpjūčio 7–21 d.

Grigališkojo choralo savaitė „Pažaislis-Solesmes 2010“ rugpjūčio 7–21 d.

2010 m. rugpjūčio 7 dieną didžiulis autobusas Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkus išveš į tolimą kelionę, į Grigališkojo choralo savaitę „Pažaislis-solesmes 2010“.
Grigališkojo choralo savaitės – nuo 1993 metų Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos organizuojami mokymo ir maldos kursai – vasaros stovyklos. Tokios stovyklos trukmė – viena savaitė. Stovyklos veiklai organizuoti pasirinktas kontempliatyvaus vienuolyno imitacijos modelis, kai dalyviai keliasi, dirba, mokosi ir gula vienuolyno bendruomenės ritmu. Šį ritmą formuoja per dieną tam tikrais laiko intervalais giedamos liturginės valandos: Rytmetinė (Laudes), Dieninė (Sexta), Vakarinė arba Mišparai (Vesperes) ir Naktinė arba Baigiamoji (Completorium). Taip pat kasdien vyksta Mišios. Kitu laiku stovyklos dalyviai mokosi, klausosi paskaitų, mokosi giedoti, repetuoja, koncertuoja, ilsisi. Rengti šias stovyklas Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija pradėjo 1993 m. Kretingoje, nuo 2002 m. – Kražiuose, o nuo 2006 m. kasmet – Pažaislio vienuolyne.
Dėl Pažaislio vienuolyne pradėtų renovacijos darbų Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija turėjo surasti kitą tinkamą vietą stovyklai surengti. Grigališkojo choralo savaitė „Pažaislis-Solesmes 2010“ įvyks Prancūzijoje, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes benediktinų vienuolyne, rugpjūčio 10–18 dienomis. Ši savaitė skirta paminėti Solesmes benediktinų abatijos 1000-metį, Lietuvos choralistų ir Solesmes vienuolių draugystės 20-metį, liturginę Žolinės iškilmę.
Grigališkojo choralo savaitėje „Pažaislis-Solesme 2010“ dalyvaus 70 dalyvių, kurių daugumą sudarys Lietuvos grigališkųjų chorų giesmininkai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Trakų, Švėkšnos, Palendrių, taip pat italai studentai iš Popiežiškojo šv. Ambraziejaus sakralinės muzikos instituto Milane bei Komo miesto konservatorijos. Savaitės dalyvių sielovada rūpinsis Vilniaus Šv. ark. Rapolo bažnyčios klebonas kun. Arūnas Kesilis ir Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras kun. Nerijus Grigaliūnas.
Stovyklos Solesmes metu dalyviai melsis kartu su vienuoliais, klausysis paskaitų dvasinio gyvenimo bei choralo temomis, repetuos, rengsis koncertams, susipažins su vienuoliškojo gyvenimo ypatybėmis, dalyvaus liturginėje Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) iškilmėje. Giedos mišiose Poznanės ir Le Mano katedrose. Kelionės metu aplankys Vaals benediktinų vienuolyną Olandijoje bei melsis prie stebuklingojo Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo.
 
Kursų dalyviai sudarys jungtinį grigališkąjį chorą „Cantores Montis Pacis“ („Taikos kalno (Pažaislio) giesmininkai“), kuris su vargonininku Baliu Vaitkumi  koncertuos prakilniose Lenkijos ir Prancūzijos šventovėse, atlikdami garsių  prancūzų kompozitorių kūrinius, sukurtus vargonams ir grigališkajam choralui:
 
rugpjūčio 8 d. (sekmadienį) 17 val. Poznanės arkikatedroje skambės François Couperin‘o (1668-1733) „Messe solemnelle à l‘usage des paroisses“ (Parapijų mišios);
rugpjūčio 14 d. (šeštadienį) 17 val. Le Mano Saint Julien katedroje bei rugpjūčio 18 d. (trečiadienį) 20.30 val. Paryžiaus Sainte Clotilde bazilikoje – skambės Marcel Dupré (1886-1971) „Les Vêpres de la Vierge“ (Švč. Mergelės Marijos mišparai).
Grigališkojo choralo savaitė organizuojama pačių dalyvių surinktomis lėšomis, Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos lėšomis, ją iš dalies parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, Vilniaus arkikatedra bazilika, kiti rėmėjai. 1989 metais Lietuvoje atgimęs grigališkojo choralo judėjimas yra gyvas, auga, šakojasi, remiasi tradicinio bažnytinio giedojimo mėgėjų entuziastų veikla, bendradarbiaujama su autoritetingais mokytojais bei aukščiausio meistriškumo profesionalais atlikėjais. Šis derinys leidžia drąsiau parodyti Europoje Lietuvos krikščioniškos religinės tradicijos raiškos, reiškiamos kultūros formomis, fenomenus, gebėjimus interpretuoti Europos muzikinį paveldą, laisvas visuomenines kultūrines iniciatyvas, net ir sunkmečiu remiamas mūsų valstybės.
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija