Pagrindinis puslapis Lietuva Parkai Gerosios patirties sklaida išsaugant Padubysio pievas

Gerosios patirties sklaida išsaugant Padubysio pievas

Mano žolynėliai žydėti pradėjo –
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt?
Tartum svieto skarbus kas man pažadėjo –
Vien tikt širdį traukia, kad juos pamatyt!
(Antanas Vienažindis)

Kviečiame į konferenciją „Žinių bei gerosios patirties sklaida išsaugant Padubysio pievas“.

Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai: prof. Vanda Žekonienė, doc. Ligita Balažentienė, lekt. Alvydas Udrėnas ir Lietuvos žemdirbystės instituto dr. Jonas Šlepetys.

Nemokamas renginys vyks 2012 m. liepos 20 d., penktadienį, Betygalos bendruomenės namuose.

Pradžia 9.30 val. Numatoma renginio pabaiga – 18 val.

Konferencijos metu bus nagrinėjamos šios temos: natūralių pievų tvarkymas ir tinkamas naudojimas, alternatyvūs verslai (vaistažolių rinkimas, kriketo, golfo laukų įrengimas), šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) problema agrosektoriuje ir žolynų emisijos indėlis mažinant klimato kaitą.

Renginio dalyviai gaus metodinę medžiagą.

Konferencijos programa:

9.30-10.00 val. – Dalyvių registracija Betygalos bendruomenės namuose

10.00-11.45 val. – Lektorių pranešimai, pokalbiai su pranešėjais

13.30-14.15 val. – Pietūs

14.15-17.30 val. – Lektorių pranešimai, pokalbiai su pranešėjais

17.30-18.00 val. – Diskusija

18.00 val. – Konferencijos uždarymas

Išankstinė registracija iki liepos 19 d. tel. 8-428-70330, 8-621-71262, 8-614-13399, el. paštu dubysosdraugija@gmail.com.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Onos Drobelienės nuotr.

www.vstt.lt