Pagrindinis puslapis Uncategorized Geriausiems Lietuvos studentams bus įteiktos vardinės LR prezidentų stipendijos

Geriausiems Lietuvos studentams bus įteiktos vardinės LR prezidentų stipendijos

Rugsėjo 6 d. 13 val. švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įteiks vardines LR prezidentų stipendijas geriausiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijos šiais mokslo metais už puikius akademinius pasiekimus atiteks dvidešimt septyniems universitetų ir kolegijų studentams.

„Džiaugiuosi galėdama pasveikinti studentus, nusipelniusius garbingo pripažinimo – Lietuvos prezidentų stipendijų. Linkiu ir toliau siekti geriausių rezultatų, tapti žymiais mokslininkais ir savo srities specialistais ir garsinti Lietuvos vardą“, – sako švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines prezidentų stipendijas skirti 27 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla.

Iš universitetų studentams šiemet paskirtų 22-ų stipendijų net šešias laimėjo Kauno technologijos universiteto studentai, keturias gaus Vilniaus universiteto studentai, trys keliaus į Aleksandro Stulginskio universitetą, po dvi – į Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetus, po vieną stipendiją atiteks studentams iš Lietuvos edukologijos universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Vilniaus dailės akademijos.

Iš penkių  kolegijoms skiriamų stipendijų keturias pelnė Vilniaus kolegijos studentai, viena keliaus į Šiaulių valstybinę kolegiją.

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistrantūros studentams (266 eurai).

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidentų vardines stipendijas siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.

2016–2017 studijų metais Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

Prezidento Antano Smetonos stipendija – humanitarinių mokslų ir meno studijų sritys:
• Miglei Šaltytei, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo bakalauro nuolatinių studijų programos IV kurso studentei
• Joriui Kazlauskui, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros magistrantūros nuolatinių studijų programos II kurso studentui
• Astijui Krauleidžiui, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros ir spaudos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui
• Andriui Balevičiui, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Populiariosios muzikos profesinio bakalauro studijų programos III kurso studentui
• Paul Erik Andersson, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Muzikos fakulteto Atlikimo meno (specializacija – fortepijonas) bakalauro studijų programos III kurso studentui
• Adomui Kielaičiui, Klaipėdos universiteto Menų akademijos bakalauro universitetinių studijų Sportinių šokių studijų programos ketvirto kurso studentui
• Arnui Mikalkėnui, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto magistratūros nuolatinių studijų Elektroninės muzikos kompozicijos ir atlikimo programos II kurso studentui
• Kotrynai Naraškevičiūtei, Vilniaus dailės akademijos Aukštųjų studijų fakulteto Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programos II kurso studentei

Prezidento Aleksandro Stulginskio stipendija – fizinių mokslų studijų sritis:
• Gabrielei Šimonytei, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės profesinio bakalauro studijų programos III kurso studentei
• Mindaugui Bistrickui, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Taikomosios chemijos programos IV kurso studentui
• Lukui Stankevičiui, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Taikomosios fizikos programos IV kurso studentui
• Mantui Račiūnui, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astrofizikos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui
• Laurynui Dagiui, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Aplinkos ir cheminės fizikos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui

Prezidento Kazio Griniaus stipendija – biomedicinos mokslų studijų sritis:
• Lukui Vaičiuliui, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Kineziterapijos profesinio bakalauro studijų programos III kurso studentui
• Edvinui Misiukevičiui, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto bakalauro Želdininkystės studijų programos IV kurso studentui
• Mantui Kačiušiui, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto bakalauro Augalų biologijos ir selekcijos studijų programos III kurso studentui
• Severijai Pažemeckaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Medicinos vientisųjų studijų programos V kurso studentei
• Arnui Karužai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Medicinos vientisųjų studijų programos VI kurso studentui

Prezidento Jono Žemaičio stipendija – technologijos mokslų studijų sritis:
• Juliui Penkauskui, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos profesinio bakalauro studijų programos III kurso studentui
• Matui Damonskiui, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programos III kurso studentui
• Inesai Sereikaitei, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto bakalauro universitetinių studijų Biomedicinos inžinerijos studijų programos IV kurso studentei
• Pauliui Morkūnui, Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto magistratūros nuolatinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos II kurso studentui
• Arnui Kavolynui, Aleksandro Stulginskio universiteto  Žemės ūkio inžinerijos fakulteto magistrantūros Tvariosios energetikos studijų programos II kurso studentui

Prezidento Algirdo Brazausko stipendija – socialinių mokslų studijų sritis:
• Evai Bartusevič, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Šokio pedagogikos profesinio bakalauro studijų programos III kurso studentei
• Jolitai Grincevičiūtei, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių edukacijų fakulteto Socialinės pedagogikos bakalauro pirmosios pakopos studijų programos III kurso studentei
• Linai Sakalauskaitei, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto bakalauro nuolatinių studijų Finansų studijų programos IV kurso studentei
• Vytautui Naruševičiui, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Organizacinės psichologijos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius