„Geriau mirti, negu vergauti“ – šie Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio, Utenio ištarti žodžiai simbolizuoja visų pokario Lietuvos rezistentų pasirinkimą

 „Geriau mirti, negu vergauti“ – šie Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio, Utenio ištarti žodžiai  simbolizuoja visų pokario Lietuvos rezistentų pasirinkimą

Gegužės 16 d., antradienį, 17 val., Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60) vyks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC)  išleistos knygos „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 2-oji dalis“ pristatymas.

Leidinį pristatys LGGRTC istorikai, rezistencinio atlaso sudarytojai – Ramona Staveckaitė-Notari, Rūta Trimonienė ir Dalia Urbonienė.

 „Geriau mirti, negu vergauti“ – šie Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio, Utenio ištarti žodžiai 1948 m. gegužės 1 d. vykusiame „Šiaurės-Rytų Lietuvos kovos dalinių Vadų, Vadovybės narių ir atstovų sąskrydyje, simbolizuoja visų pokario Lietuvos rezistentų pasirinkimą. Drąsiai žvelgdami mirčiai į akis, partizanai, jų ryšininkai ir rėmėjai pasirinko ginti tai, kas žmogui svarbu, – prigimtinę teisę į nepriklausomą valstybę, demokratines vertybes ir krašto tradicijas. Daugiau kaip dešimt metų trukusi sunki ir skausminga lietuvių tautos kova nėra užmiršta. Ją primena ne tik išlikę partizanų dokumentai, nuotraukos, liudytojų atsiminimai, akademiniai leidiniai, bet ir ginkluotojo pasipriešinimo istoriją menantys atminimo ženklai: monumentai, paminklai, kryžiai, stogastulpiai, antkapiniai paminklai, gausiai nusėję visą Lietuvą, kurioje diena dienon vyko kruvinos ir didvyriškos partizanų kovos.

Šios knygos struktūra – tokia pati kaip „Pietų Lietuvos partizanų srities“, „Vakarų Lietuvos partizanų srities“ ir „Šiaurė Rytų Lietuvos partizanų srities“ 1 dalies. Joje pateikiama daugelį metų kaupti duomenys apie Lietuvos partizanų ir sovietų represinių struktūrų kautynes, nurodant jų datą, vietą, svarbiausias aplinkybes ir žuvusius partizanus. Kadangi archyviniai tyrimai apie visus žuvusius Lietuvos laisvės kovotojus dar nėra baigti, leidinyje užfiksuotos tos kautynės, kuriuose žuvo srities, apygardų ar rinktinių vadai arba ne mažiau kaip trys, o nuo 1952 m. – ir pavieniai partizanai. Kautynes iliustruoja atminimo ženklų ir archyvinės partizanų nuotraukos su trumpais užrašais, o išsamesnė informacija apie jas pateikiama knygos pabaigoje esančiuose komentaruose, taip pat čia pateikiamos ir aukštas pareigas partizaniniame judėjime užėmusių žuvusiųjų biografijos.

Renginyje dalyvaus Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, LGGRTC generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Renginio moderatorius – LGGRTC istorikas dr. Darius Juodis.

Koncertuos Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė).

Renginį bus galima stebėti Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Renginio pradžia

2023-05-16, antradienis 17:00

Renginio vieta

Seimo lankytojų centras (Gedimino pr. 60, Vilnius)

LGGRTC inform.