Gegužės 4 d. – Turino drobulės liturginis minėjimas

Gegužės 4 d. – Turino drobulės liturginis minėjimas

1578 m. primasis iškilmingas Šventosios drobulės išstatymas Turine dalyvaujant šv. Karoliui Boromiejui. Giovanni Francesco Testa graviūra, Castello di Racconigi karališkoji pilis, Kunėjo provincija  

www.vaticannews.va

Trečiadienį, gegužės 4 d., Turino arkivyskupas emeritas aukos Šventosios drobulės liturginio minėjimo Mišias Turino katedros koplyčioje prie Kristaus kančios ikonos – audeklo su nukryžiuoto vyro atspaudu, tradiciškai laikomu Jėzaus įkapių relikvija – Šventąja drobule.

Šventosios drobulės minėjimą 1506 m. įvedė popiežius Julius II. Gegužės 4-oji parinkta todėl, kad anuomet dieną prieš būdavo Švč. Kryžiaus atradimo šventė, menanti IV amž. Jeruzalėje imperatoriaus Konstantino motinos šv. Elenos pastangomis įvykusį Išganytojo kryžiaus atradimą. Popiežius savo sprendimu atkreipė dėmesį, kad po Kryžiaus minėjimo seka Šventosios drobulės minėjimas.

Turino drobulės liturginis minėjimas tradiciškai švenčiamas ir Romoje, Kryžiaus atradimo Jeruzalėje bazilikoje, kurioje saugojamos šv. Elenos į Romą atgabentos Kryžiaus relikvijos ir laikoma Turine prižiūrimos Šventosios drobulės kopija.

77 metų amžiaus arkivyskupas Cesare Nosiglia, dvylika metų buvęs Turino ganytoju, kartu ėjo Šventosios drobulės kustodo pareigas. Šiemet jis, kaip Turino arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, bene paskutinįjį kartą vadovaus Šventosios drobulės liturginiam minėjimui Turino katedroje, nes po kelių dienų, jau šį šeštadienį, gegužės 7 d., vyskupo šventimus toje pačioje šventovėje priims ir į Turino sostą įžengs popiežiaus paskirtas naujasis arkivyskupas kun. Roberto Repole. 55 metų amžiaus R. Repole, kaip Turino arkivyskupas, taip pat bus naujasis Šventosios drobulės kustodas. (SAK / Vatican News)