Pagrindinis puslapis Pasaulis Tremtis Gegužės 31 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XI sąskrydis Pakruojyje

Gegužės 31 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XI sąskrydis Pakruojyje

Gegužės 31 d. organizuojamas  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos XI sąskrydis Pakruojyje. Tai partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė, skirta Pirmosios savanorių priesaikos 95-mečiui ir Laisvės kovotojo Aleksandro Vainausko atminimui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo ir 1949 metų trėmimo „Bangų mūša“ 65-osioms metinėms bei LPKTS Pakruojo filialo pirmininko Vidmanto Palujansko ir Šiaulių apskrities koordinatoriaus Česlovo Dirkės atminimui

Lankstinukas 1

Lankstinukas 2

DARBOTVARKĖ

9.30 Registracija

10.00 Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (po šv. Mišių bažnyčioje giedamas Lietuvos Respublikos himnas)

10.45 Buvusių politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių pagerbimas prie paminklo bažnyčios šventoriuje (gieda Pakruojo bažnyčios jaunimo choras)

11.00 Iškilminga eisena, lydima Lietuvos šaulių sąjungos orkestro, vadovaujamo Dovydo Jokubauskio, prie „Atžalyno“ gimnazijos teritorijoje stovinčio paminklo žuvusiems Prisikėlimo apygardos Žaliosios rinktinės partizanams atminti (karių garbės salvės)

11.10 „Atžalyno“ gimnazijos moksleivių programa

11.30 Vykimas autobusais Pakruojo dvaro link

12.00 Sąskrydžio atidarymas (Lietuvos Respublikos, LPKTS ir Pakruojo savivaldybės vėliavų pakėlimas, sąskrydžio aukuro įžiebimas, LPKTS ir Pakruojo savivaldybės vadovų sveikinimo žodžiai, daina)

12.30 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkės, istorikės dr. Aušros Jurevičiūtės pranešimas

12.40 Koncertas ir svečių sveikinimo žodis

14.00 Kareiviška košė ir arbata

14.30 Sporto varžybų komandų pristatymas, sporto varžybos ir liaudies žaidimai,

susitikimas su bendrijos „Lemtis“ nariais Antanu Sadecku ir Gintautu Alekna – ekspedicijų į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas pradininkais: fotonuotraukų parodų pristatymas, filmuotos medžiagos peržiūra,

filmuotos medžiagos peržiūra ir pokalbiai su Sibiro misijos „Vorkuta 2013“ dalyviais,

Speleologo Raimondo Daniūno paskaitėlė,

Karinės technikos ir kario ekipuotės apžiūra,

Kalvystės meno pamoka

17.00 Sporto varžybų nugalėtojų ir dalyvių apdovanojimai

17.30 Sąskrydžio uždarymas

Renginį ves Pakruojo kultūros centro direktorė Irena Kybartienė ir Kauno savivaldybės Švietimo, kultūros ir turizmo departamento vyr. specialistas Vilius Kaminskas.

Maloniai kviečiame Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narius, Laisvės kovų dalyvius, buvusius tremtinius ir politinius kalinius, Lietuvos kariuomenės karius, karius savanorius, šaulius bei visus geros valios žmones dalyvauti LPKTS jaunesniosios kartos XI sąskrydyje, ypač jaunimą – moksleivius ir jaunimo organizacijų atstovus.

Pasiteirauti:

LPKTS Jaunesniosios kartos komiteto pirmininkės Dalios Maciukevičienės tel. 8656 27860

LPKTS Pakruojo filialo pirmininkės Zitos Vėžienės tel.: 8612 35685 arba 8421 51756.

LPKTS jaunesniosios kartos XI sąskrydžio organizacinis komitetas