Pagrindinis puslapis Kultūra Etninė kultūra Garsi etnomuzikologė dr. Dalia Urbanavičienė švenčia neeilinį gimtadienį

Garsi etnomuzikologė dr. Dalia Urbanavičienė švenčia neeilinį gimtadienį

Garsi etnomuzikologė dr. Dalia Urbanavičienė švenčia neeilinį gimtadienį

 

Dr. Dalia Urbanavičienė | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.

Gruodžio 26 d. garsi Lietuvos etnomuzikologė, etnochoreologė, Vilniaus Romuvos vaidilė, Alkas.lt redkolegijos narė, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė švenčia neeilinį gimtadienį.

Humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė yra viena iš Lietuvos etninės kultūros draugijos (LEKD) kūrėjų ir ilgametė šios draugijos pirmininkė, etninės kultūros srities įstatymų rengimo iniciatorė ir rengėja, Tradicinių šokių klubo steigėja. Nuo 2002 m. iki šiol D. Urbanavičienės pastangomis LEKD nuolat rengia Tradicinių šokių klubo renginius (kasmet per 50 renginių), kuriuose derinami šokių mokymai su socialinės tradicinių šokių funkcijos populiarinimu. Nuo 2004 m. D. Urbanavičienė pradėjo organizuoti kasmet vis kitoje vietoje tarptautines tradicinių šokių vasaros stovyklas, tokiu būdu skleisdama po visą Lietuvą šio klubo patirtį. Vilniaus tradicinių šokių klubo pavyzdžiu įsikūrė panašūs klubai Kaune, Varėnoje, Klaipėdoje ir kitur, plėtojasi tarptautinis bendradarbiavimas su panašaus pobūdžio šokių klubais užsienyje.

D. Urbanavičienė Lietuvoje yra bene ryškiausia etnochoreologijos tyrinėtoja, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse šios srities organizacijose ir jų veikloje. Jos mokslinių tyrimų sritys – etnochoreologijos raida, apeiginiai šokiai, žaidimai ir veiksmai, šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, tradicinio šokio raida ir nūdiena Lietuvoje, šokio užrašymo metodika ir notacijos sistemos, choreografinio folkloro klasifikavimas ir analizė, muzikinio folkloro rinkimo ir folkoro archyvų darbo metodika. Šiomis temomis D. Urbanavičienė paskelbė per 50 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, dvi monografijas, pateikė per 70 pranešimų konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, skaitė paskaitas mokytojams bei kultūros darbuotojams ir plačiai visuomenei.

Kita ženkli D. Urbanavičienė mokslinės veiklos sritis – folkloro archyvavimas ir skaitmeninimas. Tuo tikslu ji 1995 m. stažavosi Švedijos, 1996 m. – Austrijos, 1997 m. – Norvegijos folkloro archyvuose. Nuo 1996 m., D. Urbanavičienės iniciatyva gavus UNESCO paramą, buvo pradėta skaitmeninti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) sukauptą gausų Muzikinio folkloro archyvą. 2003-2009 m. D.Urbanavičienės parengtų projektų dėka buvo suskaitmeninta beveik 2/3 visų LMTA sukauptų muzikinio folkloro fondų, sukurta specializuota bei internetinė muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė, atlikti tarpinstituciniai tyrimai bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Klaipėdos universitetu, Matematikos ir informatikos institutu, taip pat Vytauto Didžiojo universitetu. Nuo 2014 m. D. Urbanavičienė yra LMTA atstovė ir koordinatorė tarptautiniame Europeana Sounds projekte, kurio tikslas – sukurti prieigą prie bendros įvairių Europos šalių garsų ir muzikos kolekcijos

D. Urbanavičienė yra taip pat ir viena pagrindinių Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) steigimo sumanytojų, o 2014 m. buvo išrinkta šios sąjungos pirmininko pavaduotoja.

D. Urbanavičienė gimė 1958 gruodžop 26 d. Vilniuje. 1986 m. Lietuvos konservatorijoje baigė muzikologijos studijas. 1981 metais J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje įgijo muzikos teorijos ir istorijos specialybę, 1981-1986 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ir tapo muzikologe. 1982–1991 m. Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dirbo koncertmeistere ir dėstytoja. Nuo 1989 m. ėmė dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1992 m. tapo akademijos Mokslo centro (1994-2012 m. Muzikologijos instituto) Etnomuzikologijos skyriaus (iki 1994 m. – Liaudies muzikos laboratorijos) vedėja.

2001 metais Lietuvos muzikos akademijoje apgynė disertaciją „Lietuvių apeiginė etnochoreografija“ ir tapo humanitarinių mokslų daktare, 2008 m. – docente. 1995 m. atliko stažuotes Švedijos, 1996 m.– Austrijos, 1997 m. – Norvegijos folkloro archyvuose. 1992 m. tapo Tarptautinės liaudies meno organizacijos, 1994 m. – Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (nuo 1997 m. jos Nacionalinio Lietuvos komiteto sekretorė), nuo 2000 m. yra Etninės kultūros globos tarybos, prie Lietuvos Respublikos Seimo, narė, nuo 2002 m.– Europos etnomuzikologijos seminaro nare. Nuo 1999 m. – Lietuvių etninės kultūros draugijos, o nuo 2009 iki 2014 m. bei nuo 2018 m. iki šiol – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

 

Šaltinis – <http://alkas.lt/2018/12/26/garsi-etnomuzikologe-dalia-urbanaviciene-svencia-neeilini-gimtadieni-nuotraukos-video/>