Zenonas Mikšys

Pagrindinis puslapis Zenonas Mikšys
Įrašas

KGB nepavyko atskleisti Trispalvės paslapties

Zenonas MIKŠYS Patriotizmo daigeliai kalėsi šeimoje Mirtis negailestingai retina tremtinių, politinių kalinių, partizanų, pirmųjų sąjūdiečių, TV bokšto ir Parlamento gynėjų gretas. Išėjo Anapilin ir kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę dalyvis, Vilniaus Šaulių rinktinės narys, didelis patriotas Antanas Aginskis, Lietuvos nepriklausomybės 70–mečio išvakarėse prie Radijo ir televizijos pastato iškėlęs lietuvišką trispalvę vėliavą. Sulaukęs garbaus pensininko...