Vytautas Merkys SJ

Pagrindinis puslapis Vytautas Merkys SJ
A.A. T. Vytautas Merkys SJ (1927 03 17 – 2021 02 01)
Įrašas

A.A. T. Vytautas Merkys SJ (1927 03 17 – 2021 02 01)

www.jezuitai.lt 2021 m. vasario 1 d. 19 val. pas Viešpatį iškeliavo t. Vytautas Merkys SJ. Nepaprastai uolus sielovadininkas. Kun. Vytautas 1955 m. pradėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje tame pačiame kurse su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi. Sovietinė valdžia prašalino jį iš Seminarijos, todėl kunigystės šventimus gavo slapta. 1959-aisiais, paskutiniaisiais seminarijoje mokymosi metais, Religinių reikalų tarybos įgaliotinio įsakymu...