Vytautas Kaltenis

Pagrindinis puslapis Vytautas Kaltenis
Įrašas

Vydūno draugijos užuojauta

Vydūno draugija liūdi, išėjus Amžinybėn uoliam jos darbų metraštininkui ir talkininkui, Garbės nariui                                                            VYTAUTUI KALTENIUI     Vydūno draugija