Vladas Putvinskis-Putvis

Pagrindinis puslapis Vladas Putvinskis-Putvis
V. Putvinskis-Pūtvis: nuo mūsų priklauso valstybės likimas
Įrašas

V. Putvinskis-Pūtvis: nuo mūsų priklauso valstybės likimas

Lietuvos pašto atvirukas Bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys,žuvininkystės pradininkas Lietuvoje, vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų: išties platus spektras veiklų tilpo vienos asmenybės – Vlado Putvinskio-Pūtvio – gyvenime. Spalio 6-ąją sukanka 150 metų nuo jo gimimo, o V. Putvinskio-Pūtvio iškeltos idėjos aktualios bei gyvos ir šiandien. „Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuviškąją žemę; švieskis...

Šaulys Stasys Pūtvis: „Niekada nenorėjau tapti gyvu paminklu proseneliui“
Įrašas

Šaulys Stasys Pūtvis: „Niekada nenorėjau tapti gyvu paminklu proseneliui“

Stasys Pūtvis „Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą. Vaikystė šalia įžymybių „Tas panašumas į prosenelį...

Įrašas

Lietuvos Šaulių sąjungai išeivijoje – 60 metų

Stasys IGNATAVIČIUS, Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės steigėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Ernestas LUKOŠEVIČIUS, LSSI Centro Valdybos narys Irena SALAVIEJIENĖ, „Baltijos“ Jūrų šaulių kuopos šaulė Per dvidešimt vienerius metus praėjusi garbingą savo veiklos kelią ir suformavusi savo ideologiją, Šaulių sąjunga negalėjo būti užmiršta ir ji visuomet gyvavo į Vakarus pasitraukusių ir gyvų likusių šaulių...

Įrašas

Mintys, paskaičius prof. Onos Voverienės knygą „Tautotyros etiudai“

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kauno m. sav. Švietimo tarybos narys, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas  Profesorės habil. soc. m. dr. Onos Voverienės knygoje atskleidžiami ne tik tautotyros mokslo pradmenys, bet ir rašoma apie žmones, asmenybes, kūrusias savo darbais lietuvių Tautos savimonę bei valstybę, vedusius Tautą į kovą už jos laisvę ir nepriklausomybę, šviečiantys savo darbais...