Vlada Čirvinskienė

Pagrindinis puslapis Vlada Čirvinskienė
Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejus
Įrašas

Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejus

Iškilminga eisena Pasvalio miesto gatvėmis Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt Pasvalio gatves užplūdo  „baltosios skarelės“.  Atsivėrė langai, parduotuvių durys, stabtelėjo praeiviai. Tokių dyvų Pasvalyje dar nebuvo.  Tikras baltųjų skarelių antplūdis – iš Vilniaus,  Biržų,  Palėvenės (Kupiškis), Panevėžio ir didžiausias būrys iš Pasvalio. O kartu su katalikėmis moterimis ir garbūs, visuomet laukiami svečiai bei parapijiečiai ir tie,...

Malda Švč. Mergelei Marijai ir Motinoms  –  gegužės nuostabiame žydėjime
Įrašas

Malda Švč. Mergelei Marijai ir Motinoms  –  gegužės nuostabiame žydėjime

Gegužė pats gražiausias metų laikas, Dievo padovanotas mūsų gimtinėje Lietuvoje. Sužaliuoja laukai, pievos  ir miškai. Darželiuose prie namų pražysta tulpės, narcizai, ankstyvieji bijūnai, sodai pasipuošia nuotakos balčiausiu rūbu. Visur aplink gieda paukštelių chorai, vyšnių soduose sučiulba lakštutės giesmininkės, kai kur pasigirsta gegutės kukavimas. Visoje gamtoje neišpasakytas dieviškas atgimimas. Ši mėnesį maldomis ir giesmėmis yra pagerbta...

Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas
Įrašas

Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas

Regina Grubinskienė, www.voruta.lt Šimtas metų, kai įkurtas Marijos legionas – katalikiškojo tikėjimo apaštališka pasauliečių organizacija. Šia proga pasvalietė Vlada Čirvinskienė parengė knygą „Marijiškas spindulėlis – Marijos legiono šimtmečiui“ (Panevėžys: UAB „Reklamos forma, 2021). Joje supažindinama su marijiška veikla Panevėžio vyskupijoje, pristatomi čia įsikūrę Marijos legiono prezidiumai.  Knygos pradžioje Aldona Juozapaitienė, Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos...

Pasvalyje restauruotos Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos kapavietės
Įrašas

Pasvalyje restauruotos Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos kapavietės

Prie restauruotos kapavietės. Iš dešinės  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vad. kun. Dainius Kaunietis, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios vikaras, centre Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos sesuo Onutė Baliūnaitė, kilusi iš Pasvalio ir grupelė LKMS Pasvalio KMD valdybos narių bei Gyvojo Rožinio  maldininkai. Pasvalys, Stoties g. Autorės nuotraukos Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt LKMS Pasvalio Katalikių...

Panevėžio  Marijos Legionas  su viltimi žvelgia  Į karantiną  ir ieško naujų veiklos iššūkių
Įrašas

Panevėžio Marijos Legionas su viltimi žvelgia Į karantiną ir ieško naujų veiklos iššūkių

Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono ,, Malonių tarpininkė“ prezidiumas. Centre šio prezidiumo dv. vadovas kunigas Vitalijus Kodis. 2020 m. vasaris. Panevėžio Švč. Trejybės rektorato salė. V.Čirvinskienės asmeninio archyvo nuotr. Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt    Krikščioniškas pasaulis su džiaugsmu, viltimi ir nerimu sulaukė vienos iš svarbiausių pavasario švenčių – Kristaus Prisikėlimo – Šv. Velykų.  Covid – 19...

Kadaise lietuviai duonos kepalą apardavo, žemę bučiuodavo, o prisiekdami velėnos gabalą užsidėdavo ant galvos
Įrašas

Kadaise lietuviai duonos kepalą apardavo, žemę bučiuodavo, o prisiekdami velėnos gabalą užsidėdavo ant galvos

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys, www.voruta.lt Taip giedra ir linksma! Tiek šveičia vilties! Vien meilę norėtum dainuoti, Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, Su meile saldžiai pabučiuoti. (Jonas Mačiulis – Maironis, iš eilėraščio „Pavasaris“) Lietuva Žemės dieną šįmet mini jau dvidešimt septintąjį kartą. Jungtinės Tautos šią pasaulinę dieną oficialiai įteisino 1971 m. Jai buvo pasirinktas pavasario lygiadienio laikas....

Įrašas

Magdalena Draugelytė-Galdikienė – garbinga asmenybė po paprastumo skraiste *

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt Mūsų šalimi jau žengia ruduo. Visomis spalvomis pražydo ką tik buvusi sodriai žalia gamta. Tyliai rimtimi užlietos rudens dienos sulėtina skubėjimą, prikausto žvilgsnį, skatina susimąstyti. Tos gražios, šiltos gamtos spalvos prikelia gražius, reikšmingus prisiminimus, o kartais tave užlieja kažkokia saldi, miela svajonė… Ir tu sulig šiuo švelniu rudens prisilietimu tampi jau...

Caro valdžia nepalaužė pasiryžimo per amžius likti lietuviais
Įrašas

Caro valdžia nepalaužė pasiryžimo per amžius likti lietuviais

Liaudies meistro Petro Kalendos skulptūra „Lietuvos mokykla 1864–1904“. limis.lt nuotr. Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt Represinė rusinimo politika 1864 metais, po garsiojo sukilimo, generalgubernatorius Michailas Muravjovas pradėjo represinę rusinimo politiką: ji numatė visiškai pašalinti lenkų kalbą iš viešojo gyvenimo, neleisti katalikams dirbti valdžios įstaigose, varžyti Katalikų bažnyčios veiklą, taip pat skatinti stačiatikybės plitimą ir kolonizaciją. Nevalia...

Vlada Čirvinskienė. Motinos meilė daro stebuklus
Įrašas

Vlada Čirvinskienė. Motinos meilė daro stebuklus

Pasvalio katalikių moterų aktyvas – iš kairės į dešinę sėdi – Kostancija Kuosienė, Liucija Karoblienė. Autorės asmeninio archyvo nuotraukos Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt Gražiausią, žieduose paskendusį gegužės mėnesį Bažnyčia skiria pagerbti gražiausiam žmonijos žiedui, dangiškajai Motinai Marijai, o to paties mėnesio pirmąjį sekmadienį mūsų žvilgsnius kreipia į žemiškąsias motinas, švęsdama Motinos dieną. Bažnyčia nori atkreipti...

Vlada Čirvinskienė. Santykių su žeme harmonija prilygsta draugystės ryšiams: negalima vieną draugo ranką glostyti, kitą – kapoti
Įrašas

Vlada Čirvinskienė. Santykių su žeme harmonija prilygsta draugystės ryšiams: negalima vieną draugo ranką glostyti, kitą – kapoti

Skulptūra „Vandenis“.  Autorius Povilas Tamulionis. Pastatytas 1983 m. netoli Žalsvojo šaltinio. Kalno g. Pasvalys. Autorės nuotr. Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt   Žmogus, nepažįstantis savo tautos namų – Tėvynės žemės, kurioje nuo seno tėvai ir protėviai gyvena – nėra savo krašto pilietis. Kovo 20 – ąją – minėjome pavasario lygiadienį ir Pasaulinę Žemės dieną. Nuo šios...

Lietuvos karininkas ir Nepriklausomos Lietuvos gynėjas Antanas Juozapavičius
Įrašas

Lietuvos karininkas ir Nepriklausomos Lietuvos gynėjas Antanas Juozapavičius

Pirmasis medinis Alytaus tiltas, ant kurio 1919 m. žuvo karininkas Antanas Juozapavičius  Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt                              Skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – čiui, Vasario 16 – ajai Lietuvos karininkas ir Nepriklausomos Lietuvos (1918 – 1920 )  gynėjas Antanas Juozapavičius gimė 1894 metais vasario ...

Pasvalio Katalikės Moterys  šventė LKMS 100 metų atkūrimo jubiliejų
Įrašas

Pasvalio Katalikės Moterys šventė LKMS 100 metų atkūrimo jubiliejų

LKMS konferencijos dalyviai. Centre – vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Kairėje – LKMS dv. vad. Vytautas Rapalis, šalia soc.m.dr. Aldona Vasiliauskienė. Centre – pasvalietė s. vienuolė kazimierietė Gaudencija, už jos šalia mūsų kraštietė soc.m.dr. Aldona Kačerauskienė. Pasvalio katalikių moterų vėliavą laiko pasvalietis Sigitas Rasevičius. Asmeninio V.Čirvinskienės albumo nuotraukos Vlada ČIRVINSKIENĖ, Šiluva, www.voruta.lt Ne Jūs mane išsirinkote,...

Įrašas

Katalikių moterų konferencija “ant ratų“ Pasvalyje

Konferencijos dalyviai Vileišių gimtinėje – Medinių k .Pasvalio raj. Nuotraukos – Vlados Čirvinskienės,   muziejininko Pauliaus Ramanausko. Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt Kvietimas dalyvauti konferencijoje ,,ant ratų‘‘ LKMS Pasvalio Katalikių Moterų  skyriaus nares š.m. birželio 30 d. jau šešioliktą kartą pakvietė dalyvauti dvasinėje – kraštotyrinėje konferencijoje ,,ant ratų” „Parymokim prie tėviškės slenksčio“. Ši konferencija buvo  skirta Palaimintojo Arkivysk....

Įrašas

Kelionės įspūdžiai iš Lenkijos sostinės Varšuvos

Projektas „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“ Kaip jau buvome informavę gerb. skaitytojus,  kad 2013 m. gruodžio 12 d. Kauno Vytauto Didžiojo universitete vyko baigiamasis projekto „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“ etapas. Projekte dalyvavo 37 mokyklos, 260 mokinių ir 40 mokytojų. Projekto tikslas – skatinti mokinių iš mokyklų su skirtingomis dėstomomis kalbomis tarpusavio bendravimą, atkreipti dėmesį...

Įrašas

Dvasinė-kraštotyrinė konferencija „ant ratų“ „1863–1864 m. sukilimo istorinė atmintis“

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys Pražydo skaisčiais laisvės žiedais Istorijos šaltiniai galėtų daug papasakoti apie 1863 m. sukilimo įvykius Lietuvoje. Ypač vertingi sukilėlių atsiminimai, dokumentai yra saugomi Lenkijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Lietuvoje. 1863-iųjų sukilėlių aukos nebuvo beprasmės. Išsipildė tuo metu prieš mirtį pasakyti sukilimo vado, kunigo Antano Mackevičiaus ištarti žodžiai: „Lietuvių tauta – darbšti, sąžininga, religinga,...

Įrašas

Patriotinė-kraštotyrinė ekskursija „1941 m. birželio sukilimas – reikšmingas istorinis įvykis“

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys Karas sugrąžino nepriklausomybės viltį Antrasis pasaulinis karas Lietuvą pasiekė 1941 m. birželio 22 d., kai Vokietija pradėjo karą prieš SSRS. Į Lietuvą įžengę vokiečiai buvo sutikti kaip gelbėtojai iš sovietų valdžios. Karas sugrąžino ir nepriklausomybės viltį. Todėl jau birželio 23-osios ankstyvą priešaušrį prasidėjo lietuvių sukilimas. O rytą Kauno radijas paskelbė, kad atkuriama...

Įrašas

„Ką šnabžda gėlių žiedai?“

Netradicinė mokslo metų pabaiga Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje. Kiek neįprastai… Gegužės mėnuo, turbūt, ne vienam pats gražiausias, įsimintinas, linksmiausias metų laikas. Juk taip gražiai pasipuošia mūsų pievos, pražysta baltais žiedais sodai. Ir taip norisi džiaugtis, diena po dienos laukti artėjančių vasaros atostogų. Mokslo metams artėjant į pabaigą, baigiame pradėtus darbus, apibendriname, ką pavyko nuveikti, iki...