Vilniaus konferfencija

Pagrindinis puslapis Vilniaus konferfencija
Įrašas

Suvalkų krašto lietuviai Vilniaus konferencijoje

Vilniaus konferencijos prezidiumo ir sekretoriato nariai. LCVA nuotr. Sigitas BIRGELIS, punskas.pl Pirmajam pasauliniam karui baigiantis ir pradėjus stiprėti Lietuvos nepriklausomybės idėjoms, Vilniuje buvo įkurtas vykdomasis komitetas, kuris atsišaukimais kreipėsi į visuomenę. Jis informavo vokiečių okupacinę valdžią apie Lietuvos nepriklausomybės siekius. Vokiečių karinė ir civilinė valdžia norėjo steigti lietuvių patikėtinių tarybą, bet lietuviai išsireikalavo, kad taryba...