Viktorija Kazlienė

Pagrindinis puslapis Viktorija Kazlienė
Viktorija Kazlienė. Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje
Įrašas

Viktorija Kazlienė. Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje

Česlovas Kavaliauskas apie 1965 m. LCVA nuotr. Viktorija Kazlienė, Joniškis, Molėtų raj., www.voruta.lt Joniškio miestelio, Molėtų r., Šv. Jokūbo bažnyčia, minėdama titulinius Šv. Jokūbo atlaidus, kartu minėjo ir čia klebonavusio kunigo, Šv. Rašto vertėjo, teologo, poeto, politinio kalinio 100-ąsias gimimo metines. Kunigo Česlovo Kavaliáusko atmintis čia gyva net praėjus 35 metams po jo buvimo. Ne...

Didžiokų koplyčioje-perkusijos ir džiazo festivalis
Įrašas

Didžiokų koplyčioje-perkusijos ir džiazo festivalis

Karolio Sabeckio nuotr. Viktorija Kazlienė, Molėtų rajonas, Didžiokai, www.voruta.lt Šalia senojo Molėtų plento stovi raudonų plytų rotondinė koplyčia. Labai įdomi tos koplyčios istorija. Kultūros paveldo vertybių registre šis pastatas priklauso Didžiokų, Didžiadvario dvaro sodybos fragmentų kompleksui. Registriniame aprašyme teigiama, kad koplyčia, kurios vertingųjų savybių pobūdį lemia architektūrinis retumas, pastatyta XX a. pr. Tačiau lenkų šaltinyje...

V. Kazlienė. Apie demarkacinę liniją, ėjusią Molėtų rajono pakraščiu. Skiriama Giedraičių mūšio 100-osioms metinėms
Įrašas

V. Kazlienė. Apie demarkacinę liniją, ėjusią Molėtų rajono pakraščiu. Skiriama Giedraičių mūšio 100-osioms metinėms

Viktorija Kazlienė, www.alkas.lt Istorinė sąvoka „Vilniaus kraštas“ sietina ir su Molėtų rajonu 1920 m. spalio 9-ąją Liucijano Želigovskio vadovaujama lenkų kariuomenė užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. Šis karinis veiksmas atliktas Lenkijos valstybės viršininko Juzefo Pilsudskio, gimusio netoli Pabradės, nurodymu. Lietuvos kariuomenė organizavo pasipriešinimą. Administracijos linija, atskyrusi Vilnių nuo Lietuvos, buvo vadinama demarkacine, t. y. pažymėta...

Videniškiuose vis aiškiau piešiamas kunigaikščių Giedraičių muziejaus-dialogo centro konceptas
Įrašas

Videniškiuose vis aiškiau piešiamas kunigaikščių Giedraičių muziejaus-dialogo centro konceptas

Vienuolyno muziejaus atidarymas 2015-05-04. Molėtų krašto muziejaus ir V.Kazlienės asmeninio archyvo nuotraukos Monika RYBELIENĖ, Edvinas RYBELIS, www.voruta.lt Kunigaikščių Giedraičių giminė ar bent jau vienas iš jos atstovų, puikiai žinomas daugeliui Lietuvos istorijos mylėtojų. Ryškius pėdsakus Lietuvos katalikų Bažnyčios istorijoje palikusi giminė per keletą šimtmečių išugdė ne vieną žymų dvasininką, sudėjo svarų indėlį į lietuvių kultūros puoselėjimo...