Valdas Aušra

Pagrindinis puslapis Valdas Aušra
Išeivijoje kuriančių poetų eiles nutvieks šviesos ir transformacijų simbolika
Įrašas

Išeivijoje kuriančių poetų eiles nutvieks šviesos ir transformacijų simbolika

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Vilmantija Petruškevičiūtė McCarthy, Teresė Pautieniūtė Bogutienė, Rasa Stefa Miliauskas, Janina Tintirytė Sučylienė, Jadvyga Musteikienė, Sandra Avižienytė, Lina Miškinytė Tumasonienė, Aldutė Petrus Česnulevičienė, Eglė Vizgirdaitė Garbenis, Ilona Skutulienė, Ina Stunžytė. Antroje eilėje: Valdas Aušra, Jonas Skirbutas, Zenonas Gailius, Linas Umbrasas, Algis Dirda, Vykintas Genys, Alvidas Pakarklis, Arūnas Šatkus, Gabriella Dimaitė...

Živilė Gurauskienė. Lituanistikos tyrimo centre suskambo žiemos sonetai
Įrašas

Živilė Gurauskienė. Lituanistikos tyrimo centre suskambo žiemos sonetai

Renginiui pasibaigus, lyrinės poezijos kūrėjai įsiamžino bendroje nuotraukoje. Živilės Gurauskienės nuotraukos Živilė Gurauskienė, Voruta.lt korespondentė JAV Gruodžio 11 dieną, sekmadienį, Čikagoje, Lituanistikos tyrimo centre, iš įvairių Amerikos valstijų į susitikimą „Žiemos sonetai“ rinkosi lietuviškai rašantys poetai, pakviesti pasidalyti tiek savo kūryba, tiek aptarti ateinančių metų susitikimus. Renginį moderavo Lietuvos rašytojų draugijos (LRD) JAV pirmininkas Ziono...

Kun. dr. Valdas Aušra. PLB XVI Seimo nepaprastajai sesijai pasibaigus
Įrašas

Kun. dr. Valdas Aušra. PLB XVI Seimo nepaprastajai sesijai pasibaigus

Pasaulio lietuviai, susirinkę į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą Vilniuje 2018 metais Kun. dr. Valdas Aušra, www.pasauliolietuvis.lt Prieš savaitę man pačiam gana netikėtai mane pasiekė prašymas parašyti straipsnį apie Nepaprastąją XVI PLB Seimo sesiją, kuri įvyko šių metų kovo 6 d. per „Zoom“ programą. Taip jau yra, kad 2018 metais buvau išrinktas atstovauti JAV lietuvių bendruomenei Pasaulio Lietuvių...

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – dr. Valdo Aušros (Čikaga, JAV)  gyvenimo ir kūrybos vakaras
Įrašas

Pagėgių Vydūno bibliotekoje – dr. Valdo Aušros (Čikaga, JAV) gyvenimo ir kūrybos vakaras

Sonata NOGNIENĖ, Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Palaimingas metas, kai parkeliaujantis pavasaris drauge gimtinėn sugrąžina ir gyvenimo audrų svetur nublokštus, tačiau Lietuvos vardą it auksą širdy kasdien nešiojančius tėvynainius. Tuo įsitikinti galėjo visi Pagėgių krašto gyventojai ir miesto svečiai, dalyvavę Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vykusiame iš Čikagos (JAV) atvykusio poeto, evangelikų...