Tauro apygardos štabas

Pagrindinis puslapis Tauro apygardos štabas
Įrašas

Kristupas Šidlauskas. Kunigas Justinas Lelešius: neišdavęs Dievo ir Tėvynės

Tauro apygardos vadovybė. Kairėje – apygardos kapelionas Justinas Lelešius „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13) Lietuvos istorijoje daug narsių Tėvynės ir tiesos sūnų, kurių vardai tebėra užmiršti. Dera prisiminti ir išsaugoti šviesų atminimą lietuvių, už šiuos idealus paaukojusių savo gyvybę. Justinas Lelešius (1917-1947, slapyvardžiai – Krivaitis, Grafas) yra žinomiausias iš nedaugelio...