Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena

Pagrindinis puslapis Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena
Tarptautinę moterų ir mergaičių moksle dieną – mokslininkių paskaitos moksleiviams ir protmūšis
Įrašas

Tarptautinę moterų ir mergaičių moksle dieną – mokslininkių paskaitos moksleiviams ir protmūšis

www.voruta.lt Vasario 11 d. visame pasaulyje įvairiais renginiais pažymima Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Ji pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą siekiant tarptautiniu mastu sutartų darnaus vystymosi tikslų. Ši diena minima nuo 2015 m., kai Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama užtikrinti visapusišką bei lygiateisišką moterų ir mergaičių dalyvavimą moksle, sparčiau įgyvendinti lyčių lygybę ir didinti moterų...