Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais

Pagrindinis puslapis Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais
Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais
Įrašas

Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais

Steigiamojo Seimo narės (iš kairės į dešinę: A. Spudaitė-Gvildienė, O. Muraškaitė-Rečiukaitienė, G. Petkevičaitė, O. Stakauskaitė, M. Draugelytė-Galdikienė). Šaltinis – „Moteris“, 1921 m., Nr. 1, p. 3. Prieiga per internetą – http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=6757&biRecordId=2366.   Živilė SIMUTYTĖ, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantė, www.voruta.lt   Apie lygias moterų ir vyrų teises garsiau pradėta kalbėti XIX a.–XX a. pr. Moterys...