Sūduvos regiono taryba

Pagrindinis puslapis Sūduvos regiono taryba
Siūloma įstatymu įtvirtinti Sūduvos pavadinimą
Įrašas

Siūloma įstatymu įtvirtinti Sūduvos pavadinimą

www.voruta.lt Atsišaukdama į Sūduvos regiono tarybos siūlymą įstatyminiame lygmenyje keisti Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono pavadinimą ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros kvietimą šiuo klausimu pareikšti nuomonę, Etninės kultūros globos taryba balandžio 1 dieną surengė Regionų kultūros politikos grupės posėdį. Posėdyje pritarta Sūduvos regiono tarybos siūlymui. Remiantis šiuo nutarimu, Lietuvos Respublikos Prezidentūrai išsiųstas raštas, kuriame siūloma „keisti Etninės kultūros...