skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“

Pagrindinis puslapis skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“
Pavogta didelę kultūrinę vertę turinti XIX a. pab. sukurta skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“
Įrašas

Pavogta didelę kultūrinę vertę turinti XIX a. pab. sukurta skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“

Klaipėdos rajone, iš neveikiančiose Rudgalvių kaimo senosiose kapinėse stovėjusios koplytėlės pavogta medinė skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“. Tai pastebėję Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojai apie įvykį informavo Policiją bei Kultūros paveldo departamentą. Dingusi XIX a. pab. sukurta skulptūra „Švč. M. Marija Sopulingoji“ yra registruota Kultūros vertybių registre bei turi didelę kultūrinę vertę. Koplytėlė bei joje buvusi...